Om bestilling af rejseforsikring

Find svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med bestilling af en rejseforsikring

Hvordan tegner jeg en rejseforsikring?

Du kan købe vores rejseforsikringer hos dit rejsebureau, i vores webshop eller ved at ringe til salgsafdelingen for personlig betjening på +45 88 20 88 20. 

Husk altid at have dine rejseinformationer klar, når du bestiller din forsikring.

I Gouda tilbyder vi både periodevise forsikringer til enkelte rejser samt årsrejseforsikringer, der kan dække flere af dine rejser inden for 1 år – der skal blot være tale om rene ferierejser af maks. 30 dages varighed.

Husk at en rejseforsikring altid skal være tegnet og betalt, inden du rejser fra Danmark.

Vil du vide mere? Læs mere om de enkelte forsikringer og dækninger.

Hvad koster en rejseforsikring?

Prisen på en rejseforsikring er baseret på en række faktorer og kan derfor variere.

Goudas årsrejseforsikring tilbydes til en række forskellige områder og med mulighed for forskellige tilvalg. Afhængigt af hvilke område og hvilke tilvalg som tages på denne, varierer prisen. Hvert område og hvert tilvalg har dog faste priser – tilvalgenes priser afhænger af valgte dækningsområde.

Årsrejseforsikringens pris afhænger også af om dækningsomfanget skal være Enkelt, Senior eller Husstand.

Uanset sammensætningen af Goudas årsrejseforsikring, dækker den på alle rene ferierejser op til 30 dages varighed pr. rejse, i ét år.

Gouda Enkeltrejseforsikring og Skirejseforsikring består af en fast grundpris, fastsat med baggrund i alder, rejsedestination og rejsens varighed.

Enkeltrejseforsikring tilbydes med varighed fra 1-720 dage. Efter grundprisen, betales der en dagspris for forsikringen. Ønskes der dækning for personlige ejendele eller udvidet ulykke, kan dette tilkøbes for en ekstra præmie.

Skirejseforsikring tilbydes med varighed fra 1-180 dage. Prisen på denne er fastsat på samme måde som enkeltrejseforsikringen.

Ved både Enkelt- og Skirejseforsikring, er prisen også afhængig af antallet af personer som skal forsikres og om gruppen består af børn u. 16 år, da der ydes børnerabat, når børn forsikres på samme police som en voksen.

Hvad koster en afbestillingsforsikring?

Prisen på en afbestillingsforsikring er baseret på flere forskellige faktorer.

Du kan tilkøbe afbestillingsdækning til din årsrejseforsikring til en fast pris, kun baseret på dit dækningsområde og dækningsomfang, eller du kan købe en afbestillingsforsikring separat, uafhængigt af om/hvilke andre forsikringer du måtte have.

En separat afbestillingsforsikring dækker den specifikke rejse/event som denne købes til. Prisen afhænger af rejsens/eventets pris, og hvilken dækning afbestillingsforsikringen skal indeholde.

Som udgangspunkt tilbydes afbestillingsforsikringen til 7 % af rejsens/eventets pris + 1,1% i skadesafgift til staten.

Hvad gør jeg, hvis min rejses varighed er mere end de 30 dage som min Gouda årsrejseforsikring dækker?

Hvis du skal på en ren ferierejse som varer i mere end 30 dage, og du har en Gouda Årsrejseforsikring som dækker de første 30 dage, har du mulighed for at tegne en tillægsforsikring/forlængelse hos Gouda.

For at tegne tillægsforsikringen, skal du ringe til os på + 45 88 20 88 20.

 • Din udrejsedato
 • Senest forventede hjemkomstdato
 • Policenummeret på din Gouda årsrejseforsikring

Bemærk, at du ikke kan købe tillægsforsikringen i webshoppen. Hvis du gør det, vil forsikringen være ugyldig.

Vær opmærksom på:

 • At tillægsforsikringen skal tegnes inden udrejse fra Danmark
 • At policen som udgangspunkt kan tegnes som tillæg op til maks. 24 måneder (720 dage) (fra udrejsen fra Danmark).

Kan jeg tegne en tillægsforsikring til den rejseforsikring jeg har gennem anden udbyder?

Hvis du har en privat rejseforsikring hos fx dit indboforsikringsselskab, der dækker den første periode af din rejse, har du mulighed for at tegne en tillægsforsikring hos Gouda.

For at tegne tillægsforsikringen, skal du ringe til os på +45 88 20 88 20.

Du skal have følgende oplysninger klar, når du skal bestille tillægsforsikringen:

 • Din udrejsedato
 • Navn på dit forsikringsselskab samt policenummer
 • Hvor længe selskabet dækker dig
   

Bemærk, at du ikke kan købe tillægsforsikringen i webshoppen. Hvis du gør det,
vil forsikringen være ugyldig.

Vær opmærksom på:

 • At Gouda kun tilbyder tillæg til danske forsikringer 
 • At tillægsforsikringen skal tegnes, inden du rejser fra Danmark
 • At policen som udgangspunkt kan tegnes som tillæg op til maks. 24 måneder (720 dage) (fra udrejsen fra Danmark)
 • At det afhænger af dit nuværende forsikringsselskab, om de overhovedet dækker den første periode, hvis din rejses varighed er længere end den periode de dækker. Vi anbefaler dig derfor at undersøge din forsikring grundigt inden valg af tillægsforsikring.

Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke kender min hjemkomstdato inden afrejse?

Hvis du ikke kender til din hjemkomstdato, når du tegner din forsikring, anbefaler vi, at du tegner din forsikringsperiode så lang som mulig.

Du har muligheden for at forlænge din forsikring, når du er ude at rejse, men det er ikke noget Gouda kan garantere. En forlængelse er en vurderingssag og koster et præmietillæg på 25% for forlængelsesperioden efter afrejse.
Derfor anbefaler vi, at du inden afrejse, tegner forsikringsperioden så lang som mulig.

Hvis du kommer hjem før tid, kan du opsige forsikringen og få refunderet beløbet for den ubrugte periode. Gouda tager et administrationsgebyr på 100 kr. for dette.

Vær opmærksom på at opsigelsen skal ske senest 14 dage efter din hjemkomst. Sker det senere eller uden fremsendt dokumentation, vil hjemkomstdatoen blive registreret som den dag, vi modtager opsigelsen.

Kan jeg få en engelsk oversættelse af min police?

Når du har tegnet og betalt for din rejseforsikring, kan Gouda tilsende en engelsk oversættelse af din police.

For at få tilsendt oversættelsen skal du sende os en mail.
I mailen skal du huske at notere dit policenummer, dine rejsedatoer samt rejsens destination.

Oversættelsen kan bl.a. bruges i forbindelse med visumansøgning, hvis du skal waive din forsikring ved dit udenlandske universitet i forbindelse med udvekslingsophold mv.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Goudas salgsafdeling på tlf.: 88 20 88 20.

Kan jeg tegne en afbestillingsforsikring, selvom jeg har en kronisk eller eksisterende lidelse?

Du kan godt tegne en Gouda afbestillingsforsikring, selvom du har en kronisk eller eksisterende lidelse.

Du bør dog være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker afbestilling af din rejse, hvis årsagen til afbestillingen er den kroniske eller eksisterende lidelse, og denne ikke har været stabil i de seneste 3 måneder før køb af rejsen og afbestillingsforsikringen.

Hvis du de seneste 3 måneder før købet af rejsen og forsikringen:

 • Har været indlagt
 • Har været til læge uden for almindelig kontrol
 • Har fået ordineret en ændring af din medicin (fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin)
 • Er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling

udgør dette sygdom/tilskadekomst samt noget i relation hertil, som udgangspunkt ikke et gyldigt afbestillingsgrundlag jf. betingelserne nr. 722.

Kan jeg tegne en afbestillingsforsikring, hvis jeg allerede har købt min rejse?

Har du allerede købt din rejse, og er der langtid til afrejse? Kontakt vores salgsafdeling med henblik på evt. at tegne en afbestillingsforsikring.

Som udgangspunkt skal en afbestillingsforsikring, tegnes inden eller samtidigt med, at du køber din rejse.