Afbestillingsforsikring

Få dine penge tilbage, hvis du må annullere din rejse

  • Sikkerhed inden afrejsen
  • Dækker ved akut sygdom op til afrejsen
  • Dækker ved bl.a. skilsmisse og opsigelse fra fuldtidsjob

Læs betingelser nr.722 for Afbestillingsforsikring | Read conditions no. 722 | Download brochure om Afbestillingsforsikringen (pdf) | Åben produktark for forsikringen

Undgå økonomisk tab med en Gouda afbestillingsforsikring

Med en Gouda Afbestillingsforsikring er du dækket, hvis du må annullere din rejse eller bliver syg op til afrejsen på din ferie. Med afbestillingsforsikringen kan du udskyde din rejse i stedet for at aflyse den, og dermed undgå økonomisk tab. Vi dækker dine udgifter til ændring af flybillet eller refunderer dine udgifter til køb af en ny rejse.  

En afbestillingsforsikring fra Gouda sikrer dig bl.a.:

  • Dækning ved akut sygdom op til afrejsen
  • Dækning ved opsigelse fra fuldtidsjob, indbrud eller brand i bolig
  • Dækning ved graviditet, ophør af samliv og seperation

Hvad dækker Goudas Afbestillingsforsikring?

Goudas Afbestillingsforsikring dækker udgiften til din rejse, hvis

• du eller andre rejsedeltagere bliver ramt af sygdom eller tilskadekomst

• der opstår alvorlig sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie

• ferien har et specifikt formål, fx golf eller lystfiskeri, og du ikke kan
fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom

• din bolig bliver udsat for indbrud eller brand

• du bliver indkaldt som vidne i en retssag eller til aftjening af værnepligt

• du er blevet gravid efter køb af rejsen, hvis graviditeten ifølge lægelig vurdering bevirker, at rejsen ikke kan gennemføres

• du som studerende ikke består eksamen eller på grund af akut sygdom
må melde afbud til eksamen, og derfor skal til reeksamination

• du bliver skilt/separeret eller ophører samliv

• der forekommer bedrageriske handlinger eller overenskomststridig
arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed

• du bliver opsagt og skal påbegynde nyt job tæt på afrejsetidspunktet

• du skal på „kør selv ferie”, og din bil går i stykker

Billig pris på afbestillingsforsikring

En Gouda Afbestillingsforsikring koster 6 % af rejsens pris.

Du kan også vælge at købe en Arsafbestillingsforsikring, hvor alle dine ferierejser i et helt år er dækket. Årsafbestillingsforsikringen købes som et tillæg til Goudas Årsrejseforsikring.

Uanset hvad du vælger, er du forsikret dig mod det økonomiske tab, som du vil få, hvis du bliver nødt til at afbestille rejsen.  

Køb forsikringen, når du bestiller din rejse

Du skal købe din Gouda Afbestillingsforsikring samme dag, som du bestiller din rejse, eller senest ved indbetaling af rejsens depositum. Forsikringen dækker ikke, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, eller hvis du fortryder købet af rejsen. Vær opmærksom på, at der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den person, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år.

Rejser du med en gruppe?

Rejser du med en større gruppe, kan du vælge en gruppelederdækning.
Kan gruppelederen ikke deltage i rejsen, har alle deltagere med denne dækning mulighed for at afbestille rejsen. Gruppelederdækningen koster 8 % af rejsens pris.

Rejser I flere sammen?

Rejser I op til 20 personer sammen kan alle afbestille rejsen, hvis I vælger at tegne en gruppedækning. Gruppedækningen koster 8% af rejsens pris.

Vær opmærksom på

• At denne forsikring IKKE kan refunderes, når den er betalt.

• At afbestillingsforsikringen altid skal købes samme dag, som rejsen bestilles eller senest ved indbetaling af rejsens depositum.

• At forsikringen ikke dækker, hvis du afbestiller pga. ændrede rejseplaner, fortrydelse, ændrede forhold på destinationen eller lignende.

• At forsikringen ikke dækker kroniske/eksisterende lidelser eller sygdomme, som var til stede ved tegning af afbestillingsforsikringen.

• At der gælder en særlig beløbsgrænse for erstatning, hvis den, der er årsag til afbestillingen, er over 75 år.

• At forsikringsbetingelserne nr. 722 lægges til grund i tilfælde af skade.

• At hvis der opstår en lidelse, fra du har købt din afbestillingsforsikring, til du skal af sted, som medfører, at du ikke længere kan opnå fuld dækning på din Gouda rejseforsikring, er du dækket af afbestillingsforsikringen – forudsat at din Gouda rejseforsikring og afbestillingsforsikringen er købt samtidig.

Forbehold over for kroniske lidelser

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, såfremt årsagen til afbestilling skyldes en kronisk lidelse, der var kendt på det tidspunkt, hvor forsikringen blev købt.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Gouda alarmcentral

Gouda Alarmcentral er vores egen døgnbemandede alarmcentral, som med base i København hjælper rejsende verden over. En kompetent medarbejderstab sidder ved telefonerne, og vi har danske læger, sygeplejersker og kriseteam, som er klar til at rykke ud over hele verden.

Alarmcentralen giver dig hurtig og effektiv hjælp - døgnet rundt, året rundt, verden rundt.