Udstationerings-forsikring

For udstationerede medarbejdere og andre med fast bopæl i udlandet.

Download faktaark om Udstationeringsforsikring (PDF)

Forsikringen dækker medarbejdere med fast bopæl i udlandet samt danske statsborgere.

For at imødekomme individuelle ønsker og behov er forsikringen modulopbygget, og der kan frit vælges mellem de forskellige moduler. Basisdækning med bl.a. "Sygdom og sygetransport" kan dog ikke fravælges.

Det dækker Udstationeringsforsikringen
Formålet med udstationeringsforsikringen er at stille udstationerede medarbejdere på lige fod med de øvrige ansatte. Det vil sige, at de i en nødsituation skal hjælpes, som var skaden sket herhjemme.

Udstationeringsforsikringen er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for en familie. Følgende dækninger kan fx indgå i forsikringen:

• Sygdom og sygetransportforsikring
• Ulykkesforsikring
• Privat ansvarsforsikring
• Indboforsikring
• Rejseforsikring

Relateret indhold

Se hvad Udstationeringsforsikringen dækker

Tabellen viser hvad vores udstationeringsforsikring dækker.

Har du særlige ønsker til din Udstationeringsforsikring, kan du skræddersy erhvervsrejseforsikringen med tilkøb.

Se detaljerede dækningssummer og betingelser nr. 875 for Udstationeringsforrsikring

Se detaljerede dækningssummer og betingelser nr. 775 for Udstationeringsforrsikring

 

 

Basisdækning

 Tilkøb: 

Sygdom :  
- behandlingsudgifter/
  hospitalsophold (Vælg i mellem fire forskellige summer)
 1.000.000
1.500.000
2.500.000
Ubegrænset 
 
- 24 timer lægevagtOmfattet 
- levering af screent blodUbegrænset 
- akut tandbehandling 3.000 
Sygetransport Ubegrænset 
Lægelig fejlbehandling 1.000.000 
Personlig sikkerhed:  
Krisehjælp Ubegrænset 
EvakueringUbegrænset  
Eftersøgning og redning100.000  
Terror Nødvendige ekstraudgifter 
Gidselstagning Nødvendige ekstraudgifter  
Tilbageholdelse ifm. krig Nødvendige ekstraudgifter  

 TILKØB

  
Sygeledsagelse/tilkaldelse  3 personer
Vaccinationer og helbredscheck  2.000
Briller og kontaktlinser  80% / 1.000
Valgfri sygetransport  30.000
Opholdsudgifter v/ ambulant behandling  1.200 pr. døgn
Tandbehandling  80% / 15.000
Ulykkesforsikring:  
 - v / død  Maks 2.000.000
- v / invaliditet fra 5%  Maks 2.000.000
 - overfald  500.000
Ekstra ulykkesdækning:  
 - dobb. erstatning op til sum fra 5% mén  Omfattet
- tab af erhvervsevne  Omfattet
- tandskade  Rimelige og nødvendige udgifter
Hjemkaldelse  50.000
Erstatningsperson  50.000
Rejseliv  Maks 1.000.000
Sydomsinvaliditet Maks 1.000.000
Graviditet og fødsel (Kræver min. 5 policer)  165.000
Privatansvar:  
 - personskade  10.000.000
 - tingskade  5.000.000
Retshjælp  100.000
Sikkerhedsstillelse  100.000
Indbo  Maks 1.000.000

Rejsedækning:

  
- Indhentning af fastlagt rute  Nødvendige ekstra udgifter
- Sygeledsagelse/tilkaldelse  2 personer
- Hjemkaldelse til bopælsland  50.000
- Bagageforsinkelse  3.000
- Bagage 25.000
- Flyforsinkelse udover 5 timer  1.000
- Skade på lejet feriebolig  25.000
- Forsinket fremmøde  25.000
- Selvrisiko ved leje af motorkøretøj  10.000

Tilvalg til ferierejsedækning:

  
Feriekompensation ifm. ferierejse  Ubegrænset
Forsinket sportsudstyr  3.000
Afbestillingsforsikring  30.000/100.000
Frivillig arbejdsskadeforsikring til udstationerede medarbejder (Kun danske statsborgere)  Omfattet

Forsikringen dækker medarbejdere med fast bopæl i udlandet samt danske statsborgere.

For at imødekomme individuelle ønsker og behov er forsikringen modulopbygget, og der kan frit vælges mellem de forskellige moduler. Basisdækning med bl.a. "Sygdom og sygetransport" kan dog ikke fravælges.

Det dækker Udstationeringsforsikringen
Formålet med udstationeringsforsikringen er at stille udstationerede medarbejdere på lige fod med de øvrige ansatte. Det vil sige, at de i en nødsituation skal hjælpes, som var skaden sket herhjemme.

Udstationeringsforsikringen er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for en familie. Følgende dækninger kan fx indgå i forsikringen:

• Sygdom og sygetransportforsikring
• Ulykkesforsikring
• Privat ansvarsforsikring
• Indboforsikring
• Rejseforsikring