Udstationerings-forsikring

For udstationerede medarbejdere og andre med fast bopæl i udlandet.

Download faktaark om Udstationeringsforsikring (PDF)

Forsikringen dækker medarbejdere med fast bopæl i udlandet samt danske statsborgere.

For at imødekomme individuelle ønsker og behov er forsikringen modulopbygget, og der kan frit vælges mellem de forskellige moduler. Basisdækning med bl.a. "Sygdom og sygetransport" kan dog ikke fravælges.

Det dækker Udstationeringsforsikringen
Formålet med udstationeringsforsikringen er at stille udstationerede medarbejdere på lige fod med de øvrige ansatte. Det vil sige, at de i en nødsituation skal hjælpes, som var skaden sket herhjemme.

Udstationeringsforsikringen er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for en familie. Følgende dækninger kan fx indgå i forsikringen:

• Sygdom og sygetransportforsikring
• Ulykkesforsikring
• Privat ansvarsforsikring
• Indboforsikring
• Rejseforsikring

OBS! Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejseråd. Forsikringen dækker som normalt, men vi beder dig være opmærksom på, at der jf. betingelserne kan være enkelte tilfælde relateret til corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen. Det gælder fx evakuering fra en destination, som på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi du var bekendt med situationen ved afrejse.

Relateret indhold

Se hvad Udstationeringsforsikringen dækker

Tabellen viser hvad vores udstationeringsforsikring dækker.

Har du særlige ønsker til din Udstationeringsforsikring, kan du skræddersy erhvervsrejseforsikringen med tilkøb.

Se detaljerede dækningssummer og betingelser nr. 875 for Udstationeringsforrsikring

Se detaljerede dækningssummer og betingelser nr. 775 for Udstationeringsforrsikring

Se produktark (ipid)

 

 

Basisdækning

 Tilkøb: 

Sygdom :    
- behandlingsudgifter/
  hospitalsophold (Vælg i mellem fire forskellige summer)
 1.000.000
1.500.000
2.500.000
Ubegrænset 
 
- 24 timer lægevagt Omfattet  
- levering af screent blod Ubegrænset  
- akut tandbehandling  3.000  
Sygetransport  Ubegrænset  
Lægelig fejlbehandling  1.000.000  
Personlig sikkerhed:    
Krisehjælp  Ubegrænset  
Evakuering Ubegrænset   
Eftersøgning og redning 100.000   
Terror  Nødvendige ekstraudgifter  
Gidselstagning  Nødvendige ekstraudgifter   
Tilbageholdelse ifm. krig  Nødvendige ekstraudgifter   

 TILKØB

   
Sygeledsagelse/tilkaldelse    3 personer
Vaccinationer og helbredscheck    2.000
Briller og kontaktlinser    80% / 1.000
Valgfri sygetransport    30.000
Opholdsudgifter v/ ambulant behandling    1.200 pr. døgn
Tandbehandling    80% / 15.000
Ulykkesforsikring:    
 - v / død    Maks 2.000.000
- v / invaliditet fra 5%    Maks 2.000.000
 - overfald    500.000
Ekstra ulykkesdækning:    
 - dobb. erstatning op til sum fra 5% mén    Omfattet
- tab af erhvervsevne    Omfattet
- tandskade    Rimelige og nødvendige udgifter
Hjemkaldelse    50.000
Erstatningsperson    50.000
Rejseliv    Maks 1.000.000
Sydomsinvaliditet   Maks 1.000.000
Graviditet og fødsel (Kræver min. 5 policer)    165.000
Privatansvar:    
 - personskade    10.000.000
 - tingskade    5.000.000
Retshjælp    100.000
Sikkerhedsstillelse    100.000
Indbo    Maks 1.000.000

Rejsedækning:

   
- Indhentning af fastlagt rute    Nødvendige ekstra udgifter
- Sygeledsagelse/tilkaldelse    2 personer
- Hjemkaldelse til bopælsland    50.000
- Bagageforsinkelse    3.000
- Bagage   25.000
- Flyforsinkelse udover 5 timer    1.000
- Skade på lejet feriebolig    25.000
- Forsinket fremmøde    25.000
- Selvrisiko ved leje af motorkøretøj    10.000

Tilvalg til ferierejsedækning:

   
Feriekompensation ifm. ferierejse    Ubegrænset
Forsinket sportsudstyr    3.000
Afbestillingsforsikring    30.000/100.000
Frivillig arbejdsskadeforsikring til udstationerede medarbejder (Kun danske statsborgere)    Omfattet

Forsikringen dækker medarbejdere med fast bopæl i udlandet samt danske statsborgere.

For at imødekomme individuelle ønsker og behov er forsikringen modulopbygget, og der kan frit vælges mellem de forskellige moduler. Basisdækning med bl.a. "Sygdom og sygetransport" kan dog ikke fravælges.

Det dækker Udstationeringsforsikringen
Formålet med udstationeringsforsikringen er at stille udstationerede medarbejdere på lige fod med de øvrige ansatte. Det vil sige, at de i en nødsituation skal hjælpes, som var skaden sket herhjemme.

Udstationeringsforsikringen er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for en familie. Følgende dækninger kan fx indgå i forsikringen:

• Sygdom og sygetransportforsikring
• Ulykkesforsikring
• Privat ansvarsforsikring
• Indboforsikring
• Rejseforsikring

OBS! Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejseråd. Forsikringen dækker som normalt, men vi beder dig være opmærksom på, at der jf. betingelserne kan være enkelte tilfælde relateret til corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen. Det gælder fx evakuering fra en destination, som på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi du var bekendt med situationen ved afrejse.