Udstationerings-forsikring

For udstationerede medarbejdere og andre med fast bopæl i udlandet. 

Kontakt os på telefon 8888 8140 for at høre mere. 

Relateret indhold

Tryghed ud over alle grænser

Når man som medarbejder bliver udstationeret i udlandet, har man ofte sit primære fokus rettet mod spændende karrieremuligheder og store oplevelser for en selv og den medrejsende familie.

Men når man skifter hverdagen i sit hjemland ud med nyt land, nyt job, ny skole til børnene, nye venner og meget andet, kan der også opstå usikkerhed og bekymring for, hvordan man kan få hjælp, hvis man f.eks. bliver syg eller kommer til skade.

Ønsket om at skabe tryghed i det ukendte har medarbejderen og arbejdsgiveren til fælles. Virksomheden skal desuden tage hånd om sin medarbejder under udstationeringen for at overholde Duty of Care og samtidig leve op til andre juridiske forpligtelser.

Gouda Rejseforsikring tilbyder skræddersyet forsikringsløsning til virksomheder med udstationerede medarbejdere med Chubb European Group SE.

Hos Gouda Rejseforsikring og Chubb European Group SE har vi længe arbejdet med at sikre udstationerede medarbejdere lokal tryghed på et globalt arbejdsmarked, langt væk fra hjemlandets vante rammer.

Ved at forene vores kompetencer står vi stærkere i dette arbejde og Gouda Rejseforsikring har derfor indgået et nordisk partnerskab med Chubb European Group SE.

Sammen tilbyder vi en forsikringsløsning til udstationerede medarbejder, som både indeholder Goudas kendte, gode service samtidig med, at vi kan udstede lokalforsikringer og afregne lokal skat i de knap 200 lande i verden, hvor Chubb er lokalt repræsenteret.

Hvad betyder det for din virksomhed og dine medarbejdere? 
Gouda er forsikringsformidler, hvilket betyder, at Gouda står for både rådgivning og salg af udstationeringsforsikringer i partnerskabet ligesom det er Travel Assistance og Travel Claims for Gjensidige og Gouda, der leverer ’tryghed ud over alle grænser’ til virksomhedernes udstationerede medarbejdere.

De udstationerede medarbejdere skal kontakte Travel Assistance eller Travel Claims, hvis de får brug for forsikringen under deres udstationering.

Hvad betyder det for forsikringen? Chubb European Group SE (Dansk filial) er forsikringsgiver og forsikringen er således tegnet hos Chubb. Chubb har mulighed for at udstede lokalpolicer via sit netværk i de lande, hvor der er krav om lokal forsikring.