Udvidet ansvarsforsikring

Udvidet ansvarsforsikring er et specialistprodukt til danske rejsebureauer og rejsearrangører. Forsikingen sikrer jer økonomisk mod eventuelle erstatningskrav, hvis der opstår problemer før, under og efter rejsen. 

Sådan er I dækket med udvidet ansvarsforsikring

Skade på gæster og deres ting

Forsikringen dækker jeres omkostningerne, hvis gæster – som følge af en fejl eller mangel ved den solgte rejse – kommer til skade, eller hvis der sker skade på de ejendele de medbringer på rejsen.

Økonomiske tab inden afrejse 

Forsikringen dækker de omkostninger som I måtte få, hvis der før afrejse opstår problemer med fx:

 • flyselskabet
 • hotellet
 • arrangementer på destinationen
 • varslet strejke
 • ændringer i udenrigsministeriet rejsevejledninger

Økonomisk tab efter afrejse

I får dækket jeres omkostninger, hvis der efter afrejse fra Danmark viser sig at være fejl eller mangler ved den solgte rejse. Det kan fx være:

 • sen ankomst til destinationen
 • at hotellet ikke lever op til aftalt standard
 • at vejret gør at rejsens indhold må ændres
 • at arrangementer på rejsen ikke kan gennemføres
 • at en flykonkurs eller en varslet strejke betyder, at I må ændre gæstens rejserute

Se alle betingelser og dækningssummer her
 

Bestil tilbud

Ønsker du et tilbud eller har du spørgsmål?
Vores Agentteam er klar til at hjælpe dig på tlf. +45 88 88 81 60.

Mandag-fredag kl. 9.00 - 16.00

Hvem kan købe udvidet ansvarsforsikring?

Forsikringen kan købes af rejsearrangører eller -formidlere, der

 1. er godkendt som forsikringstagere af Gouda Rejseforsikring, 
 2. opererer fra kontor i Danmark (herunder Færøerne og Grønland) og hvis rejser enten udgår fra/er produceret i Danmark   eller som incoming operatør (pladskontrahenter) er underleverandør til udenlandsk arrangørs pakkeprodukter,
 3. har etableret en normal dansk erhvervsansvarsforsik ring og
 4. i salgsmateriale og aftaler bestemmer, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor virksomheden, og at  søgsmålet skal anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.