Flex Business

Når medarbejderne automatisk skal være dækket på firmarejser - hele året.

Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde fleksible forsikringsløsninger og imødekomme vores kunders individuelle ønsker og behov. Uanset om virksomhedens medarbejdere rejser meget eller lidt, er der brug for en totalløsning, der er skræddersyet til medarbejdernes behov, og som er tilpasset virksomhedens øvrige forsikringer.

Flex Business er derfor modulopbygget, og du kan frit vælge mellem de enkelte dækninger. Grundmodulet "Sygdom og hjemtransport" skal dog som udgangspunkt altid medtages i den endelige løsning.

Dækningsoversigt

Formålet med Flex Business er at give den rejsende medarbejder et personligt sikkerhedsnet, hvis det uventede skulle ske under en rejse, samt friholde virksomheden for de under tiden store omkostninger, der kan være forbundet med at assistere medarbejderen. 

Flex Business er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for den rejsende.

Præmie
Når præmien skal beregnes, tages der udgangspunkt i de valgte dækninger og forsikringssummer samt rejseaktiviteten.

Normalt betales der en forskudspræmie for et rejseår baseret på den forventede rejseaktivitet. Når året er gået, reguleres forskudspræmien på basis af den faktiske rejseaktivitet.

Traditionelt foretages reguleringen på basis af det antal dage, der har været rejst. Man sikrer sig således, at der kun betales præmie for de aktuelle rejsedage.

Specielt for større virksomheder kan det være en administrativ belastning at holde styr på mange medarbejderes rejseaktivitet, og vi tilbyder derfor individuelle aftaler for at finde den reguleringsform, der passer virksomheden bedst.
 

Produktinformation
produktoversigten (IPID) får du et hurtigt overblik over, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker.

Se betingelser for Flex Business nr. 970 | Read terms and conditions for Flex Business no. 970

Relateret indhold

Se hvad Flex Business dækker

Tabellen viser hvad vores Flex Business-rejseforsikring (970.3) dækker.

Har du særlige ønsker til din Flex Business rejseforsikring, kan du skræddersy rejseforsikringen med tilvalg.

 

Flex Business

                             Sum pr. person i DKK  
Sygdom/hjemtransport  Ubegrænset  
Lægelig fejlbehandling 1.000.000   
Sygeledsagelse/tilkaldelse  Ubegrænset  
Hjemkaldelse Ubegrænset   
Erstatningsperson Ubegrænset   
Personlig sikkerhed    
Krisehjælp på stedet  Ubegrænset  
Krisehjælp til pårørende Ubegrænset  
Krisehjælp efter hjemkomst 10.000  
Evakuering  Ubegrænset  
Eftersøgning og redning  100.000  
Terror  Ubegrænset  
Gidseltagning  Ubegrænset  
Tilbageholdelse ifm. krig  50.000  
Krigsrisiko  Rimelige og nødvendige udgifter  

Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde fleksible forsikringsløsninger og imødekomme vores kunders individuelle ønsker og behov. Uanset om virksomhedens medarbejdere rejser meget eller lidt, er der brug for en totalløsning, der er skræddersyet til medarbejdernes behov, og som er tilpasset virksomhedens øvrige forsikringer.

Flex Business er derfor modulopbygget, og du kan frit vælge mellem de enkelte dækninger. Grundmodulet "Sygdom og hjemtransport" skal dog som udgangspunkt altid medtages i den endelige løsning.

Dækningsoversigt

Formålet med Flex Business er at give den rejsende medarbejder et personligt sikkerhedsnet, hvis det uventede skulle ske under en rejse, samt friholde virksomheden for de under tiden store omkostninger, der kan være forbundet med at assistere medarbejderen. 

Flex Business er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for den rejsende.

Præmie
Når præmien skal beregnes, tages der udgangspunkt i de valgte dækninger og forsikringssummer samt rejseaktiviteten.

Normalt betales der en forskudspræmie for et rejseår baseret på den forventede rejseaktivitet. Når året er gået, reguleres forskudspræmien på basis af den faktiske rejseaktivitet.

Traditionelt foretages reguleringen på basis af det antal dage, der har været rejst. Man sikrer sig således, at der kun betales præmie for de aktuelle rejsedage.

Specielt for større virksomheder kan det være en administrativ belastning at holde styr på mange medarbejderes rejseaktivitet, og vi tilbyder derfor individuelle aftaler for at finde den reguleringsform, der passer virksomheden bedst.
 

Produktinformation
produktoversigten (IPID) får du et hurtigt overblik over, hvad forsikringen dækker, og hvad den ikke dækker.

Se betingelser for Flex Business nr. 970 | Read terms and conditions for Flex Business no. 970

Skræddersy Flex Business med tilvalgsdækninger

Forsikringen kan skræddersys til netop jeres behov med en bred vifte af tilvalgsdækninger bl.a.

Tilvalget Ulykke, som sikrer hjælp ved bl.a.

 • Invaliditet og død ved ulykke
 • Overfald
 • Erhvervsevnetab
 • Træning og omskoling

Tilvalget Bagage, der sikrer hjælp ved bl.a.

 • Bagageforsinkelse og -bortkomst
 • Bortkomne rejsedokumenter
 • Flyforsinkelse og forsinket hjemrejse
 • Loungeadgang ved flyforsinkelse
 • Selvrisiko ved leje af motorkøretøj
 • Fejltankning
 • Afbestilling

Tilvalget Forsinket fremmøde, der sikrer hjælp ved at

 • Dække ekstra omkostninger til fly og hotel, hvis man uforskyldt kommer for sent til et offentligt transportmiddel

Tilvalget Privatansvar, der sikrer hjælp ved

 • Personskade
 • Skade på andre personers ting og ejendom
 • Retshjælp i udlandet
 • Sikkerhedsstillelse/kaution

 Tilvalget ID-sikring sikrer bl.a. hjælp ved at

 • Opdage mulig svindel og fastslå, om økonomiske uregelmæssigheder har fundet sted som følge af identitetstyveri
 • Skabe overblik over økonomiske uregelmæssigheder, og eventuelle betalingsanmærkninger
 • Iværksætte tiltag for at begrænse konsekvenserne af identitetstyveriet og forebygge økonomiske tab
 • Tage kontakt til kreditorer og afvise uberettigede betalingskrav
 • Gøre indsigelse mod eventuelle uberettigede betalingsanmærkninger

Tilvalget Kidnapning, som sikrer hjælp ved at

 • Dække udgifter til forhandler i tilfælde af kidnapning eller kapring