Flex Business

Når medarbejderne automatisk skal være dækket på firmarejser - hele året.

Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde fleksible forsikringsløsninger og imødekomme vores kunders individuelle ønsker og behov. Uanset om virksomhedens medarbejdere rejser meget eller lidt, er der brug for en totalløsning, der er skræddersyet til medarbejdernes behov, og som er tilpasset virksomhedens øvrige forsikringer.

FLEX Business er derfor modulopbygget, og du kan frit vælge mellem de enkelte dækninger. Grundmodulet "Sygdom og hjemtransport" skal dog som udgangspunkt altid medtages i den endelige løsning.

Dækningsoversigt

Formålet med FLEX Business er at give den rejsende medarbejder et personligt sikkerhedsnet, hvis det uventede skulle ske under en rejse, samt friholde virksomheden for de under tiden store omkostninger, der kan være forbundet med at assistere medarbejderen. 

FLEX Business er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for den rejsende.

OBS! Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejseråd. 
Forsikringen dækker som normalt fx ved sygdom og hjemtransport, men vi beder dig være opmærksom på, at der jf. betingelserne kan være enkelte tilfælde relateret til corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen. Det gælder fx evakuering fra en destination, som på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi du var bekendt med situationen ved afrejse.

 

Her finder du tidligere versioner af betingelser:

Se betingelser for Flex Business nr. 870

Se betingelser for Flex Business nr. 770

Relateret indhold

Se hvad Flex Business dækker

Tabellen viser hvad vores Flex Business rejseforsikring dækker.

 Har du særlige ønsker til din Flex Business rejseforsikring, kan du skræddersy erhvervsrejseforsikringen med tilkøb.

Produktinformation - I produktoversigten får du et hurtigt overblik over, hvad forsikringen dækker og hvad den ikke dækker. Hent produktoversigt

Læs mere om Flex Business

Se betingelser for Flex Business nr. 970.1

Read terms and conditions for Flex Business nr. 970.1

 
  Flex Business Tilkøb
Sygdom/Hjemtransport  Ubegrænset  
Lægeligfejlbehandling 1.000.000   
Sygeledsagelse/tilkaldelse  Ubegrænset  
Hjemkaldelse Ubegrænset   
Erstatningsperson Ubegrænset   
Personlig sikkerhed:    
Krisehjælp på stedet  Ubegrænset  
Krisehjælp til pårørende Ubegrænset  
Krisehjælp efter hjemkomst 10.000  
Evakuering  Ubegrænset  
Eftersøgning og redning  100.000  
Terror  Ubegrænset  
Gidselstagning  Ubegrænset  
Tilbageholdelse ifm. krig  50.000  
Krigsrisiko  Rimelige og nødvendige udgifter  
TILKØB    
Ulykkesforsikring:    
 - V / død   Maks 2.000.000
- V / invaliditet   Maks 2.000.000
- Dobb. erstatning op til sum   Omfattet fra 5%
Overfald   500.000
Rejseliv   Maks 1.000.000 
Sygdomsinvaliditet   Maks 1.000.000
Bagage    25.000
Bagageforsinkelse   3.000
Rejsedokumenter   5.000
Flyforsinkelse   1.000
Forsinket hjemrejse   3.000
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj   25.000
Fejltankning   10.000
Afbestilling   5.000/10.000
Forsinket fremmøde    25.000
Privatansvar:    
 - personskade   10.000.000
- tingskade   5.000.000
Retshjælp   175.000
Sikkerhedsstillelse/Kaution    100.000
Kidnapning   500.000
ID-tyveri   100.000

Vi lægger stor vægt på at kunne tilbyde fleksible forsikringsløsninger og imødekomme vores kunders individuelle ønsker og behov. Uanset om virksomhedens medarbejdere rejser meget eller lidt, er der brug for en totalløsning, der er skræddersyet til medarbejdernes behov, og som er tilpasset virksomhedens øvrige forsikringer.

FLEX Business er derfor modulopbygget, og du kan frit vælge mellem de enkelte dækninger. Grundmodulet "Sygdom og hjemtransport" skal dog som udgangspunkt altid medtages i den endelige løsning.

Dækningsoversigt

Formålet med FLEX Business er at give den rejsende medarbejder et personligt sikkerhedsnet, hvis det uventede skulle ske under en rejse, samt friholde virksomheden for de under tiden store omkostninger, der kan være forbundet med at assistere medarbejderen. 

FLEX Business er derfor udformet, så den umiddelbart kan dække det typiske forsikringsbehov for den rejsende.

OBS! Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejseråd. 
Forsikringen dækker som normalt fx ved sygdom og hjemtransport, men vi beder dig være opmærksom på, at der jf. betingelserne kan være enkelte tilfælde relateret til corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen. Det gælder fx evakuering fra en destination, som på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi du var bekendt med situationen ved afrejse.

 

Her finder du tidligere versioner af betingelser:

Se betingelser for Flex Business nr. 870

Se betingelser for Flex Business nr. 770

Bestil et tilbud på Flex Business