Annual Business

Forsikring for medarbejdere og andre erhvervsrejsende med mange rejsedage.

Rejser du ofte, eller har du medarbejdere, der gør? Så er Gouda Rejseforsikrings Annual Business den rigtige forsikring til jer. 

Forsikringen dækker al din rejseaktivitet i udlandet i et helt år (herunder privatrejser) til en fast præmie. Også din familie kan medforsikres, når alle rejser sammen. Du må maksimalt opholde dig uden for Danmark i 30 dage ad gangen.

På ferierejser i Europa af indtil 1 måneds varighed dækker forsikringen i kombination med det blå EU-sygesikringskort.

Sikkerhed i hele verden, hele døgnet
Gouda Rejseforsikring giver dig sikkerhed på rejsen. I Travel Assistance er vi klar til at hjælpe dig døgnet rundt - året rundt.

Relateret indhold

Se hvad Annual Business dækker

Tabellen viser hvad vores Annual Business rejseforsikring dækker.

Se detaljerede dækningssummer og betingelser nr. 871.2 for Annual Business

 
  Annual Business
Sygdom Ubegrænset
Syge- og hjemtransport Ubegrænset
Lægelig fejlbehandling 1.000.000 
Tilkaldelse/sygeledsagelse 50.000
Hjemkaldelse 50.000
Erstatningsperson 50.000
Personlig sikkerhed:  
Krisehjælp på stedet Ubegrænset
Telefonisk krisehjælp til pårørende Ubegrænset
Evakuering Ubegrænset
Eftersøgning og redning 100.000
Terror Ubegrænset
Gidselstagning Ubegrænset
Tilbageholdelse i forbindelse med krig 50.000
Ulykke:  
v/død  500.000
v/ invaliditet  500.000
Tandskade 25.000
Overfald  500.000
   
Bagageforsinkelse u/karens  3.000
Bagage 25.000 
Flyforsinkelse  1.000
Forsinket hjemrejse  3.000
Selvrisiko ved leje af motorkøretøj 10.000
Forsinket fremmøde 25.000
Privatansvar:  
Personskade 10.000.000
Tingskade 5.000.000
Retshjælp i udlandet 100.000
sikkerhedsstillelse 100.000
   
Afbestillingsforsikring  5.000

 

Præmietabel
Præmie pr. år kr. 3.097,64
Tillæg for medrejsende ægtefælle/samlever kr. 940,35
Tillæg for medrejsende børn kr. 940,35

Rejser du ofte, eller har du medarbejdere, der gør? Så er Gouda Rejseforsikrings Annual Business den rigtige forsikring til jer. 

Forsikringen dækker al din rejseaktivitet i udlandet i et helt år (herunder privatrejser) til en fast præmie. Også din familie kan medforsikres, når alle rejser sammen. Du må maksimalt opholde dig uden for Danmark i 30 dage ad gangen.

På ferierejser i Europa af indtil 1 måneds varighed dækker forsikringen i kombination med det blå EU-sygesikringskort.

Sikkerhed i hele verden, hele døgnet
Gouda Rejseforsikring giver dig sikkerhed på rejsen. I Travel Assistance er vi klar til at hjælpe dig døgnet rundt - året rundt.