Gode råd på forretningsrejsen

Vi har samlet en række gode råd, som er værd at tage med på rejsen - uanset hvor turen går hen.

 

Forsikringskort på din smartphone

Hvis den ansatte får brug for hjælp på rejsen, skal det være nemt at kontakte Gouda Alarm. Derfor har vi udviklet et Rejseforsikringskort, som kan medbringes på rejsen og indeholder de oplysninger den rejsende har brug for, hvis uheldet er ude.

Se mere om hvordan den ansatte bliver rejseklar.

Gouda Alarm

Vi er kun et telefonopkald væk – uanset hvor i verden, den ansatte rejser. Den ansatte får:

Hjælp døgnet rundt
Vi sidder klar til at hjælpe 24 timer i døgnet - uanset hvor i verden han/hun befinder sig.

Hjælp på dansk
Vores dansktalende læger, sygeplejersker og krisepsykologer hjælper, hvis den ansatte får brug for hjælp.

Sådan hjælper vi dig
Med en Gouda rejseforsikring har den ansatte adgang til en lang række services. Gouda Alarm kan hjælpe med mange former for problemer på rejsen, fx:

• Kontakt til sygehuse/hospitaler.
• Rådgivning om medicin, sygdomssymptomer mm.
• Kommunikation med den ansatte, de pårørende, firmaet og ambassader.
• Håndtering af hjemtransport til hjemlandet ved sygdom.
• Håndtering af tilkaldelse af pårørende ved sygdom.
• Håndtering af hjemkaldelse til Danmark i forbindelse med sygdom hos den ansattes nærmeste pårørende.

Svært ved at vælge den rette forsikring til medarbejdere?

Virksomheder er af og til i tvivl om de bør vælge en erhvervs- eller udstationeringsforsikring til de af deres medarbejdere, som skal på længerevarende ophold i udlandet.

De væsentligste forskelle på de to forsikringer er:

  • Rejseforsikringen har en tidsbegrænsning på opholdets længde (6 mdr./12 mdr.).
  • På rejseforsikringen kan forsikringsselskabet bestemme at en person skal hjemtransporteres.
  • Rejseforsikringen dækker ikke ferierejser.
  • Udstationeringsforsikringen har en indbodækning, som typisk vil blive efterspurgt.
  • Udstationeringsforsikringen dækker færdigbehandling på stedet.
  • Udstationeringsforsikringen dækker alle rejser i hele verden.

Rejseforsikringen vil som hovedregel altid hjemtransportere personen til hjemlandet, hvis det er lægeligt forsvarligt, hvor dækningen ophører, og den danske offentlige sygesikring tager over. Efter endt behandling vil der typisk være en karenstid på op til 2 mdr. før den ansatte kan rejse ud og være fuldt dækket af forsikringen igen. Er det derfor mere ideelt, at den rejsende bliver færdigbehandlet på sin destination fx fordi den ansatte er nøgleperson på en opgave, bør i overveje udstationeringsforsikringen. 

Prisniveauet for rejse- og udstationering er som regel nogenlunde ens – bortset fra hvis man skal udsendes til USA/Kina, hvor en udstationeringsforsikring bliver noget dyrere.

Har virksomheden en medarbejder som får en udstationeringskontrakt, så skal denne medarbejder have en udstationeringsforsikring, selvom medarbejderen evt. bibeholder sit tilhørsforhold til Danmark.

Goudas rejseforsikring dækker som udgangspunkt rejser af op til 6 mdr. varighed – denne begrænsning er sat ind, da der ved så lange ophold kan være medarbejdere, der af forskellige årsager framelder sig i folkeregisteret.