Er du ikke tilfreds?

Hver dag hjælper vi tilfredse kunder på rejser i hele verden. Men af og til sker det, at vores kunder ikke finder forløbet tilfredsstillende.

Vores kunder er vigtige for os og derfor vil vi gerne i dialog med dig, hvis ikke du er tilfreds. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og er til rådighed, hvis du ikke føler vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet lever op til dine forventninger. 

Du er derfor altid velkommen til at kontakte os direkte på telefon 88 20 88 20.

Hvordan kan jeg klage?

Kontakt os

Er du uenig i en afgørelse, kan du i første omgang kontakte os på telefon 88 20 88 20, og vi kigger på sagen en gang til.

Hvis du efter vores samtale ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du gøre følgende:

Send en klage til vores klageansvarlige

Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores afgørelse eller sagsbehandling, kan du klage til vores klageansvarlige enhed:
Send os en mail

Gouda Rejseforsikring
Att: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Andre muligheder

Kan du ikke nå til enighed med os, har du mulighed for at få eksterne parter til at  se på din sag. Se hvordan nedenfor.

 • Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over afgørelser, som vedrører en anden persons forsikringsselskab. Det kan fx være, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan som udgangspunkt heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer. Læs mere på Ankenævnets hjemmeside.

  En klage til Ankenævnet for Forsikring indsendes via Ankenævnets hjemmeside. Bemærk at det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring. Du kan også klage online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

  Ankenævnet for Forsikring 
  Østergade 18, 2.,
  1100 København K.

  Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)
  www.ankeforsikring.dk

 • Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, ODR. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mail klage@gouda.dk

 • Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave - med telefonisk service, artikler og publikationer - at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.

  Tidligere kunne man klage via Forsikringsoplysningen, hvis klagen faldt uden for Ankenævnets område, fx hvis man i  en konkret sag ønskede at klage over en modparts forsikringsselskab eller en erhvervsforsikring. 

  Af resursemæssige grunde er dette ikke længere muligt, ligesom det heller ikke længere er
  muligt for professionelle rådgivere - bl.a. advokater, revisorer, offentlige 
  myndigheder og organisationer - at få vejledning fra Forsikringsoplysningen i konkrete klagesager.

  Forsikringsoplysningen giver naturligvis stadig gerne overordnede råd og vejledning til borgere og virksomheder.

  Forsikringsoplysningen
  Philip Haymans Allé 1
  DK-2900 Hellerup
  Tlf. +45 41 91 91 91
  Mail til Forsikringsoplysningen

Sagsanlæg mod Gouda Rejseforsikring
Hvis du ønsker at anlægge sag mod Gouda Rejseforsikring, skal du gøre dette ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

Husk

Du skal opfylde visse betingelser, før din rejseforsikring dækker. Vær specielt opmærksom på:

 • Lever du op til forsikringens alderskrav?
 • Dækker forsikringen Europa eller Verden?
 • Har du anført den korrekte rejseperiode?
 • Skal du studere/arbejde under din rejse?
 • Bør du have en forhåndsgodkendelse f.eks. pga. kroniske lidelser?

Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt du lever op til betingelserne, vil vi anbefale dig at kontakte os.