Opgørelse af antal rejsedage

Venligst anfør det faktiske antal rejsedage for perioden fordelt på de respektive geografiske områder.

De indrapporterede rejsedage er afgivet på tro og love som værende korrekte. Gouda Rejseforsikring forbeholder sig ret til at rekvirere en specificeret opgørelse.