Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal studere i USA?

Her kan du finde gode råd og viden, hvis du skal studere i USA.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg skal studere i USA?

Det universitet, du er kommet ind på, vil måske ønske at sælge dig deres egen forsikring. I det tilfælde skal du dog vide, at der er nogle ting den typisk ikke dækker.

Vær bl.a. opmærksom på:

  • At en amerikansk forsikring ofte ikke dækker hjemtransport til Danmark
  • At den amerikanske forsikring som regel kun dækker i selve studieperioden. Dvs. at du ikke er dækket ved afrejse fra Danmark og at du heller ikke er dækket i USA før og efter studieperioden.
  • Visse forsikringer kan også have forbehold for dækning under studietiden - fx hvis du tager off-campus på en weekendtur. Ligeledes kan der være begrænsninger eller restriktioner på dækningen i forhold til udøvelse af sport.
  • Hvis en af dine nærmeste hjemme i Danmark bliver akut alvorlig syg eller går bort, vil den amerikanske forsikring ofte ikke dække hjemkaldelse til Danmark, og du vil selv skulle afholde udgifterne hertil.