Om Goudas dækninger

Hos Gouda giver vi dig flere valgmuligheder når du skal vælge forsikring. Så er vi sikker på at vi kommer tættest på lige netop dine behov. Derfor kan du med fordel læse mere om de tilbud vi giver dig når du skal købe rejseforsikring.

Hvad er forskellen på super og standard dækning?

Super er vores bedste dækning, mens Standard har lidt lavere forsikringssummer og derfor også er billigere.

Super og Standard er baseret på stort set de samme betingelser, som kun varierer enkelte steder. Forskellen består primært i forskellige dækningssummer.

Du kan se forskellen på dækningssummerne i dækningsoversigterne for hver forsikring.

Skal du til USA?
Det er dyrt at blive behandlet i USA. Derfor anbefaler vi udelukkende, at du vælger vores Superdækning, når du rejser til USA. Superdækningens forsikringssummer er nemlig ubegrænsede ved dækning af sygdom og hjemtransport.

Hvad er forskellen på 'Ulykke' og 'Udvidet Ulykke'?

Ulykke:
I Goudas periodevise forsikringer er der inkluderet en ulykkesforsikring der dækker ved en méngrad på 15 %. Det betyder, at forsikringerne yder erstatning for varigt mén, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde på rejsen, dersom ulykkestilfældet har medført en varig méngrad på mindst 15 %.

Der er ikke inkluderet en ulykkesforsikring i Årsrejseforsikringens dækning. Hvis du ønsker ulykkesdækning på din årsrejseforsikring, kan du tilvælge dette ved køb af forsikringen.

Udvidet ulykke:
Hvis du tegner en af Goudas periodeviseforsikringer (Ungdomsrejseforsikring eller Rejseforsikring), har du mulighed for at tilkøbe udvidet ulykke. Når du tilkøber udvidet ulykke, betyder det, at du får forhøjede dækningssummer på ulykkesdækningen ved mén, dødsfald, overfald og tandskade. Du vil få udbetaling ved men fra 5% méngrad.

Udvidet ulykke koster 20% af præmien.

Hvis du ønsker at tilvælge udvidet ulykke, skal det gøres inden afrejse fra Danmark. 

Det er muligt at tilkøbe udvidet ulykke til sin årsrejseforsikring. 

Hvad dækker "personlige ejendele"?

Personlige ejendele dækker tyveri, beskadigelse af ejendele eller bortkomst af indtjekket bagage.

Vær opmærksom på:

  • At der er begrænsninger på dækning af computer og mobiltelefoner. Gouda dækker computere op til 2000 kr. og mobiltelefoner op til 1000 kr.
  • At du ved tyveri skal sørge for at få en politirapport på dine mistede ejendele.


Hvis du ønsker at tilvælge personlige ejendele, skal det gøres inden afrejse fra Danmark.

Du kan læse mere om "personlige ejendele"-dækningen under betingelserne for hver forsikring.

Hvad betyder "feriekompensation"?

Hvis du tilvælger dækningen "feriekompensation", vil du få økonomisk erstatning pr. dag, ved ødelagt ferie pga. sygdom.

Dækningen "feriekompensation" tilbyder Gouda på produkterne: Årsrejseforsikring og Rejseforsikring. 
Det er ikke muligt at få dækningen på Ungdomsrejseforsikringen.

Dækningen gælder alene for rejser af op til 1 måneds varighed.

Hvordan dækker forsikringen:
Rejseforsikringen dækker rejsens pris pr. dag for feriedage, der ikke kan udnyttes på grund af én eller flere af følgende skadebegivenheder:

a) hjemkaldelse,

b) hospitalsindlæggelse,

c) hjemtransport,

d) død,

e) hvis du bliver akut syg/kommer til skade og ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål. Sygdommen/tilskadekomsten skal dokumenteres af en lokal læge, og dokumentationen ligger til grund for Goudas vurdering af, i hvilket omfang rejsens primære formål ikke kunne udøves.

Der ydes tidligst feriekompensation fra dagen efter du bliver hospitalsindlagt, hjemkaldt, hjemtransporteret eller går til lægen.

 

Hvilke lande omfatter dækningsområderne 'EU/EØS' og 'Udvidet Europa'?

Goudas forsikringer kan dække inden for tre forskellige dækningsområder: EU/EØS, Udvidet Europa og Verden (inkl. eller ekskl. USA).

Dækningsområdet 'EU/EØS' omfatter følgende lande:
Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

Dækningsområdet 'Udvidet Europa' omfatter følgende lande:
Albanien, Algeriet, Bosnien-Hercegovina, Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan, Kosovo, Libanon, Libyen, Montenegro, Serbien, Slovenien, Makedonien, Marokko, Moldova, Palæstina, Rusland indtil Ural bjergene, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden.