Mere om Årsrejseforsikring

Årsrejseforsikringen er til dig, der rejser flere gange om året. Med en Årsrejseforsikring er du dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds varighed.  

Læs mere om, hvad Årsrejseforsikringen dækker her på siden.

Download dækningsoversigt | Se produktark for forsikringen | Download betingelser nr. 825 (PDF) for Årsrejseforsikring 

Sygdom og 24 timers lægevagt

Sygdom

Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. Ved rejser i EU/EØS lande skal du på hospitalet eller hos lægen fremvise det blå EU- sygesikringskort. Accepterer lægen eller klinikken ikke det blå EU-sygesikringskort, skal du kontakte Gouda Alarm. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

24 timers lægevagt

Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor du kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

Hjemtransport

Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse.

Tandlægebehandling og fysioterapi m.m.

Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

Personlig sikkerhed

Under kriser

Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

Lægelig fejlbehandling

Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda.

Privatansvar og retshjælp

Privatansvar

Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

Retshjælp i udlandet

Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

Hjemkaldelse og sygeledsagelse

Hjemkaldelse

Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, børnebørn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

Tilkaldelse og sygeledsagelse

Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

Forsinket fremmøde og rejsedokumenter

Forsinket fremmøde

Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter.

Rejsedokumenter

Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

Brug for hjælp?

Ring til os på 88 20 88 20, så hjælper vi dig med dine spørgsmål 

Ferieboligsikring

Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler dine ekstra lejeudgifter.

Problemer med bilen

Erstatningsbil inden afrejsen

Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes, hjælper Gouda dig med leje af erstatningsbil og dækker dine ekstraudgifter.

Hjemtransport af egen bil

Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af at du og samtlige medrejsende passagerer får afbrudt jeres rejse, dækker Gouda hjemtransport af din bil.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen.

Bagageforsinkelse og forsinket hjemrejse

Bagageforsinkelse

Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje.

Forsinket hjemrejse

Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

Køb rejseforsikring

Beregn din pris på få minutter og køb din rejseforsikring online i dag.

Feriekompensation

Gouda dækker feriekompensation på rejser af under en måneds varighed. Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser I en familie sammen (forældre og børn under 24), får hele familien økonomisk kompensation – hvis alle har tegnet dækning for feriekompensation.
Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales kompensation til den skadelidte.

Skræddersy din forsikring med tilkøb

Personlige ejendele/bagage 

Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring.

Ulykke

Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 5 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning for ulykker opstået under nogen former for skiløb.

Afbestilling

Gouda yder erstatning, hvis du bliver nødt til at afbestille din ferie inden afrejse fx på grund af sygdom. Med afbestillingsforsikringen har du også mulighed for at udskyde din rejse i stedet for at aflyse den.

Dækningsoversigt

Med din Gouda Årsrejseforsikring kan du rejse trygt ud i verden.

Sådan er du dækket, hvis uheldet er ude:

 

Dækning

Forsikringssum

Sygdom

Lægebehandling og hospitalsindlæggelse

Ubegrænset
HjemtransportUbegrænset
Hjælp på stedet - 24 timers lægevagtDøgnet rundt
Tandlægebehandling3. 000 kr.
Fysioterapi m.m.15.000 kr.
KrisehjælpUbegrænset
Evakuering50.000 kr.
Eftersøgning100.000 kr.
Lægelig fejlbehandling1.000.000 kr.

Personskade

10.000.000 kr.

Tingskade

5.000.000 kr.

Retshjælp i udlandet

100.000 kr.

Rejseudgifter ved hjemkaldelse

Ubegrænset

Tilkaldelse og sygeledsagelse

2 personer

Forsinket fremmøde

Ubegrænset

Ferieboligsikring

20.000 kr.

Selvrisiko ved leje af motorkøretøj

10.000 kr.

Erstatningsbil inden afrejsen

25.000 kr.

Hjemtransport af egen bil

Ubegrænset

Genanskaffelse af rejsedokumenter

2.500 kr.

Bagageforsinkelse pr. døgn/total

1.000/3.000 kr.

Feriekompensation

Ubegrænset

Forsinket hjemrejse

2.500 kr. dog maks. 500 pr. døgn 

Personlige ejendele/bagage (Tilkøb)

 

 Tyveri

Maks 10.000 kr. pr. person/år dog maks 25.000 kr. pr. familie/år

Dækning af selvrisiko på indboforsikring

3.000 kr.

Ulykke (Tilkøb)

 

 Ved invaliditet
(OBS! Vær opmærksom på at såfremt forsikrede er fyldt 66 år gælder andre forsikringssummer. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.)  

 500.000 kr.

Ved død
(OBS! Vær opmærksom på at såfremt forsikrede er fyldt 66 år gælder andre forsikringssummer. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.) 

 250.000 kr.

 Ved tandskade

Ubegrænset 

 Ved overfald

500.000 

 Afbestilling (Tilkøb)

10.000 kr. pr. person pr. år/ 30.000 kr. ved verdensdækning 

 Skitillæg (Tilkøb)

Se de enkelte dækninger på Årsrejseforsikringen