Flystrejke og andre transport uregelmæssigheder

Ved aflyste fly er det som udgangspunkt alene flyselskabet eller rejseskabet, der har erstatningsansvaret – derfor er der ingen forsikringsdækning. Du skal henvende dig direkte til transportøren eller rejsebureauet.  

Vi har her samlet gode råd og information om flystrejker, forsinkelser, aflysninger samt forsinket og bortkommen bagage.

Bagageforsinkelse og -bortkomst

Er din bagageforsinket ved ankomst til destinationen, dækker forsikringen rimelig og nødvendige udgifter til køb eller leje af tøj, toiletartikler samt andre nødvendigheder.

Du skal kontakte flyselskabet ved ankomst og bede dem udstede en såkaldt PIR-rapport. Rapporten er din dokumentation for forsinkelsen og for en eventuel senere bortkomst.

Dækningen varierer mellem vores forskellige forsikringstyper og vi beder dig derfor tjekke din police for specifik information om netop din forsikringsdækning.

Bagage som bliver forsinket dukker oftest op igen i løbet af nogle dage eller uger. Flyselskabet har pligt til at aflevere den til dig enten på destinationen eller på din hjemmeadresse, hvis du er rejst hjem igen. Hvis bagagen ikke er modtaget inden for 4 uger, kan du anmelde skaden til os.

Ved bagageforsinkelse bedes du anmelde din sag til os. Husk at medsende PIR-rapport samt kvitteringer på dine udlæg til erstatningskøb.

NB! Bagageforsinkelse, der skyldes strejke, dækkes ikke af forsikringen.

Gode råd – hvad gør du her og nu?

Flyforsinkelse

I tilfælde af flyforsinkelse skal flyselskabet tage hånd om dig og hjælpe med forplejning og evt. overnatning.

Du kan også have ret til kompensation samt til at annullere rejsen, hvis du ønsker det. Læs mere her: Rettigheder ved forsinket fly Flypassager

Flystrejke

Er din forsikringsperiode udløbet og er din hjemrejse blevet forsinket pga. strejke, skal du være opmærksom på at købe en forlængelse til din rejseforsikring. Den nye forsikring skal tegnes, så den gælder i umiddelbar forlængelse af din oprindelige rejseforsikring og frem til forventet hjemrejse.

Du kan købe forsikringen på gouda.dk eller ved at kontakte Goudas kundecenter på
88 20 88 00 alle hverdage mellem 10-16.

Hold dig informeret om netop din afgang.

  • Sørg for at møde op i lufthavnen ved check-in i rette tid, medmindre flyselskabet på forhånd har oplyst dig om, at flyafgangen er flyttet til andet tidspunkt eller aflyst. 

Alternativ rejse ved aflysning 

  • Vent med at søge alternative rejser til du ved, om dit fly er aflyst, hvis du vil have mulighed for at få eventuelle ekstra udgifter dækket. 

  • Hør, hvad det strejkende flyselskab tilbyder dig. Det skal tilbyde dig at komme med en anden eller senere flyafgang – eventuelt med et andet flyselskab eller en anden transportform. Du kan også vælge at få pengene retur. 

  • Hvis flyselskabet ikke kan tilbyde dig en løsning, og du selv har fundet en alternativ afgang, så bestil den ikke, før du har været i kontakt med flyselskabet. Hvis du ikke kan komme i kontakt med flyselskabet, så kan du ikke være helt sikker på, at få erstattet dine ekstra udgifter. Som udgangspunkt har du dog krav på at få dækket udgifter til en alternativ afgang, også hvis det er en ny billet hos et andet flyselskab. 

  • Hvis du har købt en pakkerejse, kan du forvente at modtage information fra rejsebureauet omkring eventuelle ændringer i din rejseplan og rejsebureauet vil samtidig skulle afhjælpe situationen for dig.   

  • Hvis du misser en videre afgang med et andet flyselskab, fordi din første afgang blev aflyst pga. strejke og du ikke er lykkes med at finde en alternativ afgang, vil du som udgangspunkt selv skulle afholde eventuelle ekstra udgifter til ombooking eller køb af ny flybillet.  

    • Har du købt en pakkerejse, bør du kontakte dit rejsebureau for afhjælpning.  

Vær godt klædt på til eventuel senere klage 

  • Gem kvitteringer og anden dokumentation for eventuelle ekstraudgifter  

  • Sørg for at have mest mulig dokumentation, herunder dine klager og øvrige henvendelser til flyselskabet eller rejsebureau på skrift  

Ovenstående er baseret på, at der er tale om en varslet strejke og du skal flyve med et flyselskab, som er hjemmehørende indenfor EU som fx SAS.  

Som flypassager i EU er du sikret grundlæggende rettigheder, hvis flyet er forsinket eller aflyst. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har et samlet overblik over dine rettigheder her og det samme har Forbrugerrådet TÆNK

Få styr på din ret til at afbestille hoteller og andet forhåndsbestilt på destinationen. Hvis du skal kræve erstatning herfor, er det dit ansvar, at du har begrænset tabet så meget som muligt.