Anmeld skade her

Kære Gouda-partner

For vi nemt og smidigt kan behandle din sag under den Udvidede ansvarsforsikring, beder vi dig fremsende nedenstående til udan@gouda.dk

 • Udførlig beskrivelse af hændelsen
 • Kopi af rejsebevis, hvoraf rejsens indhold og pris fremgår
 • Opgørelse og dokumentation for krav samt hændelsen
 • Policenummer
 • Reg. og kontonummer

Du vil modtage en bekræftelse på vores modtagelse af sagen med sagsnummer samt kontaktoplysninger til os. 

Vær opmærksom på at enhver erstatning fratrækkes en selvrisiko, hvorfor krav der ligger under disse ikke bør anmeldes:

 • Basis: Person – og tingskade DKK 5.000
 • Standard: Efter afrejsen 10 % - dog minimum DKK 2.500
 • Plus: Før afrejsen 10% - dog minimum 5000 DKK

Link til betingelser:  

Betingelser gældende fra 1. januar 2022

Se alle betingelser og dækningssummer her

Husk også:

 • at du som arrangør afregner direkte med kunden iht. Lov om pakkerejser
 • at forsikringen alene dækker dit nettotab uden fortjeneste
 • at du som arrangør, skal tabsbegrænse fx ved at søge refusion hos underleverandører, inden sagen anmeldes til Gouda