Jeg er kommet hjem før tid, kan jeg opsige min rejseforsikring?

Når du kommer hjem før tid, kan du opsige din rejseforsikring. (Bemærk, dette ikke gælder for Årsrejseforsikring)

Jeg er kommet hjem før tid, kan jeg opsige min rejseforsikring?

For at tilbagebetale det resterende beløb, skal vi kende navnet på din bank, reg. og kontonummer. Såfremt du ønsker opsigelse med tilbagevirkende kraft fra hjemkomstdatoen, bedes du samtidig fremsende dokumentation (boardingpas eller bagagemærker) for din hjemkomst.

Opsigelsen skal ske senest 14 dage efter din hjemkomst. Sker det senere, eller uden fremsendt dokumentation, vil hjemkomstdatoen blive registreret som den dag vi modtager opsigelsen.

Vi behandler din sag inden for 3 uger, når vi har ovenstående oplysninger, og gør opmærksom på, at der ved tilbagebetaling af forsikringspræmie, tages et administrationsgebyr på kr.100,00.

Opsigelsen skal sendes til vores salgsafdeling.