Situationen i Ukraine og Rusland

Situationen i Ukraine og Rusland samt de følgende sanktioner fra omverdenen påvirker de af vores kunder, der rejser eller er udstationeret i begge lande.

Det betyder blandet andet, at Gouda Alarm kan have meget svært ved at hjælpe i en skadesituation, og mulighederne for at blive lægebehandlet i landene eller blive hjemtransporteret vil være meget usikre.

Udfordringen er dog naturligvis forskellig i henholdsvis Ukraine og Rusland:

Ukraine:

Grundet den verserende krig i Ukraine fraråder vi på samme måde som det danske udenrigsministerium indrejse i Ukraine. Vælger man alligevel at rejse ind i landet på nuværende tidspunkt, eller har man som udstationeret valgt at blive i Ukraine, gør vi samtidig opmærksom på, at det vil være med begrænset dækning under forsikringen, og der vil fx ikke være dækning for evakuering og andre skader, der udspringer direkte af krigssituationen eller lignende.

Gouda Alarm vil dog som altid forsøge at hjælpe bedst muligt under de aktuelle forhold.

Læs mere om situationen her: Ukraine (um.dk)

Rusland:

Grundet landets invasion af Ukraine og de deraf følgende sanktioner udstedt af det internationale samfund, er Goudas muligheder for at overføre penge til landet meget begrænset. For rejsende eller udstationerede i Rusland betyder det, at Gouda Alarm ikke altid vil kunne stille betalingsgaranti i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, hvorfor man i et vist omfang må planlægge efter selv at kunne afregne med læger, hospitaler mv.  

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til Rusland, hvilket gør at forsikringsdækningen i henhold til forsikringsbetingelserne er begrænset.  

Hvis du fortsat opholder dig i Rusland og har behov for assistance fra os, sidder Gouda Alarm klar til at hjælpe på +45 3315 6060.

Læs mere om situationen her: Rusland (um.dk)