Skole- og Ungdomsrejseforsikring

Med en Gouda Skole- og ungdomsrejseforsikring får I 100 % tryghed, når I rejser på ferie- eller studierejser

Download forsikringsbetingelser

Hvis I bliver syge på rejsen

Bliver I syge på rejsen, sidder kompetente medarbejdere på vores alarmcentral klar til at hjælpe jer, og I har adgang til 24 timers lægevagt, hvor I kan få vejledning om medicin og lægebehandling. Vores dansktalende læger, sygeplejersker og krisepsykologer hjælper jer døgnet rundt, hvis uheldet er ude.

Vær opmærksom på at det er en forudsætning for dækning at I har det gule og blå EU sygesikringskort. Det blå EU sygesikringskort skal medbringes på rejser inden for EU/EØS lande.

GRUPPEFORSIKRING

Skole-og ungdomsrejseforsikringen er en gruppeforsikring. Det er et krav, at gruppen består af minimum 10 personer, og at alle forsikringstagere vælger den samme dækning. Det er en forudsætning for dækning, at man ikke er fyldt 30 år på afrejsetidspunktet.

FERIE- ELLER STUDIEREJSER

Skole- og ungdomsrejseforsikringen er tilpasset jer, der skal på ferieeller studierejse i EU/EØS-landene eller Udvidet Europa. Rejsen må vare op til 1 måned.

Læs mere om forsikringens betingelser her

DÆKNINGFORSIKRINGSSUMMER

A: SYGDOM OG HJEMTRANSPORT
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse 
Hjemtransport

500.000
250.000
B: HJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt
Døgnet rundt
C: FYSIOTERAPI M.M.10.000

D: PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp på stedet
Krisehjælp efter hjemkomst
Evakuering
Eftersøgning og redning

Ubegrænset
10.000
50.000
50.000
E: LÆGELIG FEJLBEHANDLING250.000

F: PRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade

5.000.000
3.000.000
G: RETSHJÆLP I UDLANDET50.000
H: HJEMKALDELSE5.000
I: TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE
Gælder en person

5.000

J: PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE 
Tyveri m.v. eller dækning af selvrisiko på indboforsikring  
 2.000 

 K: OVERFALD 250.000
 L: ULYKKE (kan tilvælges)
Vær opmærksom på, at dækningen ikke omfatter skader sket under udøvelse af skisport inkl. snowboard og skihop
 100.000
M: SKITILLÆG
Skiferie
Se de enkelte dækninger på Skole-ungdomsrejseforsikring