Incoming Nordic

Forsikringen Incoming Nordic dækker behandlingsudgifter, hvis den besøgende bliver akut syg eller kommer til skade.

Den dækker også udgifter, der opstår i forbindelse med sygdommen/skaden som fx transportudgifter, medicin og fysioterapi.

Se forsikringens indhold

Hvem kan købe forsikringen?

Forsikringen skal købes til den besøgende af en person, som har fast bopæl i Norden.

Hvordan køber jeg forsikringen?

Forsikringen skal tegnes og betales, før den besøgende ankommer til Norden med mulighed for at forlænge forsikringsperioden, inden forsikringen løber ud.

Hvor gælder forsikringen?

Forsikringen gælder under ophold i Norden, men også på rejser til andre Schengenlande, hvis den sikrede har et gyldigt Schengen-visum udstedt af relevante nordiske myndigheder (ambassade eller generalkonsulat).

Forsikringscertifikat

Det er normalt, at ambassaden kræver et forsikringscertifikat i forbindelse med ansøgning af visum. Vi hjælper gerne med at lave et certifikat på engelsk, når forsikringen er tegnet og betalt.

Ved afslag på visum kan vi tilbagebetale præmien, hvis vi får besked om og modtager dokumentation på afslaget, inden forsikringsperioden starter.

Ændring af forsikringsperioden

Bliver det nødvendigt at flytte forsikringsperioden på grund af ambassadens behandlingstid, er det vigtigt, at Gouda bliver kontaktet, indend forsikringsperioden starter. 

Travel Assistance - hjælp og assistance døgnet rundt

Bliver du syg eller kommer du til skade, får du hjælp af Travel Assistance, vores egen alarmcentral. De har åbent alle dage i året, døgnet rundt og kan hjælpe med medicinske spørgsmål, henvise til nærmeste behandlingssted, sende en betalingsgaranti og arrangere eventuel hjemtransport.

Vores læger, sygeplejesker og krisepsykologer er altid tilgængelige - kun for at du kan føle dig tryg og sikker på rejsen og være sikker på at få effektiv og professionel hjælp, hvis noget udforudset skulle ske.