Navigation, søg og log ind

B2F0E3

Anmeld skade

Er du blevet syg inden afrejse? Har du været uheldig på din rejse? Find den blanket til skadeanmeldelsen, som passer til din situation og udfyld den, så hjælper vi dig med resten.

Har du akut brug for hjælp, er Goudas Alarmcentral klar til at hjælpe dig døgnet rundt på tlf.: +45 33 15 60 60

Når vi sender e-mails til dig, som indeholder dit cpr-nummer eller sensitive personoplysninger såsom helbredsoplysninger, krypterer vi e-mailen til dig. Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine data på www.gouda.dk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du sender e-mails til os, vil det være dit ansvar at kryptere eventuelle sensitive personoplysninger.

 

Anmeld din skade

Find og udfyld den skadeanmeldelse, som passer til din situation. Vent blot med at sende den til os, til du er kommet hjem fra din rejse. Husk at skrive dit policenummer på skadeanmeldelsen, så vi ved, hvilken forsikring du har.

Ved anmeldelse  af skader, der vedrører tyveri, beskadigelse og bortkomst af din bagage samt bagageforsinkelse, skal alle bilag fremsendes i originalform med posten til:

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
DK - 2450 København S.

Alle andre skader, hvor kravet er mindre end 10.000 kr., bedes anmeldt via e-mail til skade@gouda.dk – i enkelte tilfælde, kan vi i disse sager også have behov for at få fremsendt originalerne, hvorfor vi venligst anmoder vores kunder om først at bortskaffe disse, når sagen er færdigbehandlet.

Ved anmeldelse af skader, hvor kravet overstiger 10.000 kr., skal alle bilag fremsendes i originalform med posten til ovenstående adresse.

Vores behandlingstid er ca. 5-10 dage, men i perioder med travlhed kan der gå lidt længere tid med at behandle din sag.

Blanketter

Find den skadeblanket, der passer til din skade nedenfor.

Har du flere forskellige skader, der skal anmeldes, er det en god idé at lave en seperat skadeanmeldelse for hvert enkelt skadetilfælde. Det gør det mere overskueligt - både for dig og for os.

Der sker ikke noget ved at udfylde anmeldelsen forkert

Når du skal udfylde anmeldelsen, behøver du ikke at være nervøs for at misforstå, hvad vi mener med et punkt. Det er naturligvis vigtigt, at de oplysninger, du opgiver, er korrekte - men skulle der ske fejl, får vi dem rettet i løbet af sagsbehandlingen. Hvis vi mangler oplysninger, spørger vi efter dem, inden vi træffer afgørelse i sagen.

Udfyld de enkelte punkter, så godt du kan – så skal vi nok sørge for resten.

Vedlæg alle bilag

Husk at de bilag, som du sender med din skadeanmeldelse, skal være originale. Tag en kopi til dig selv af bilagene inden du sender dem ind til os.

Hvis du er i tvivl om, hvordan et punkt skal udfyldes, er du velkommen til at knytte en beskrivelse til skadeanmeldelsen på et stykke papir ved siden af. Dette gælder også, hvis du ikke kan få plads til det hele på selve blanketten. Du kan også skrive på bagsiden af blanketten.

Brug for hjælp?

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål eller har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at maile eller ringe til Goudas skadeafdeling på tlf.: 88 88 81 60. 
Vi er klar til hjælpe dig kl. 9-16 alle hverdage.