FeriehusDirect

Here you can read about how to report a claim in connection with cancellation/interruption of your stay in a holiday home and how to report damage to personal property.

Follow the guidelines and report your claim. If you have any questions, please feel free to contact Gouda Travel Insurance


FeriehusDirects - Dansk | FeriehusDirect - Deutsch

Report a claim – cancellation/interruption

Claims under your FeriehusDirect holiday home tenant or cancellation insurance must be reported to Gouda Travel Insurance. We are only able to handle the claim if you send us all necessary information about the matter. Please use these guidelines:

1. Download and complete the claim form.
2. In the event of cancellation because of illness – download the form and ask your own doctor to complete the medical certificate.
3. In the event of cancellation for other reasons than illness, please send documentation of the incident (e.g. in the event of pregnancy or dismissal).
4. Attach/enclose copy of rental certificate.
5. Attach/enclose copy of final settlement from FeriehusDirect, which shows the amount refunded to you by FeriehusDirect.

Then send it to us by e-mail to feriehus@gouda.dk
or by ordinary mail to

Gouda Travel Insurance
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 Copenhagen SV
Attn: Claims Department

B. In case of damage on personal property

Er du under opholdet kommet til at beskadige indboet i den lejede feriebolig, skal du anmelde din skade til det lokale FeriehusDirect kontor. Du kan med fordel følge nedennævnte vejledning ved anmeldelse af din skade:

1. Download og udfyld skadeanmeldelse.
2. Send den til det lokale FeriehusDirect kontor, der eventuelt indhenter yderligere oplysninger fra ejer af ferieboligen.
3. Det lokale FeriehusDirect fremsender sagen til behandling hos Gouda, der udbetaler eventuel erstatning.

Vedlæg gerne ekstra beskrivelse
Hvis du er i tvivl om, hvordan et punkt skal udfyldes, er du velkommen til at knytte en beskrivelse til skadeanmeldelsen på et stykke papir ved siden af. Dette gælder også, hvis du ikke kan få plads til det hele på selve blanketten. Du kan også skrive på bagsiden af blanketten.

Do you have any additional questions in connection with the claim?

If you have any additional questions, you are welcome to call, write or e-mail us.

Gouda Travel Insurance
Attn.: Claims Department
A.C. Meyers Vænge 9
DK-2450 Copenhagen SV

Tel.: +45 88 88 81 60
Opening hours: 9.00-16.00 all weekdays
E-mail: feriehus@gouda.dk