FeriehusDirect

Har du brug for din FeriehusDirect forsikring, skal du anmelde din skade til Gouda Rejseforsikring. Vi har kun mulighed for at behandle sagen, hvis du fremsender samtlige nødvendige oplysninger.

Følg guiden herunder, hvis du skal (A) anmelde en afbestilling/afbrydelse af dit sommerhusophold, (B) anmelde en skade på indbo i sommerhuset eller (C) anmelde et sygdomsforhold for din hund.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Gouda Rejseforsikring.

FeriehusDirects - English | FeriehusDirect - Deutsch

A. Ved afbestilling eller afbrydelse af ferieophold

Følg vejledningen herunder, hvis du har afbestilt eller har måttet afbryde dit sommerhusophold.

1. Download og udfyld skadeanmeldelse.
2. Ved afbestilling som følge af sygdom - download og anmod din egen læge om at udfylde lægeerklæring
3. Ved afbestilling som følge af andet end sygdom, bedes du fremsende dokumentation for hændelsen 
    (fx ved graviditet, opsigelse eller skilsmisse).
4. Vedhæft/vedlæg kopi af lejebevis
5. Vedhæft/vedlæg kopi af slutafregning fra FeriehusDirect, hvoraf det fremgår, hvad du har fået refunderet fra FeriehusDirect.


Send det herefter til os per e-mail på feriehus@gouda.dk
eller pr. post:

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
att: Skadeafdelingen

B. Ved skade på indbo

Er du under opholdet kommet til at beskadige indboet i den lejede feriebolig, skal du anmelde din skade til det lokale FeriehusDirect kontor. Du kan med fordel følge nedennævnte vejledning ved anmeldelse af din skade:

1. Download og udfyld skadeanmeldelse.
2. Send den til det lokale FeriehusDirect kontor, der eventuelt indhenter yderligere oplysninger fra ejer af ferieboligen.
3. Det lokale FeriehusDirect fremsender sagen til behandling hos Gouda, der udbetaler eventuel erstatning.

Vedlæg gerne ekstra beskrivelse
Hvis du er i tvivl om, hvordan et punkt skal udfyldes, er du velkommen til at knytte en beskrivelse til skadeanmeldelsen på et stykke papir ved siden af. Dette gælder også, hvis du ikke kan få plads til det hele på selve blanketten. Du kan også skrive på bagsiden af blanketten.

Har du yderligere spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe, skrive eller e-maile til os.

Gouda Rejseforsikring
Att.: Skadeafdelingen
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Tlf.: 88 88 81 60
Åbningstider: 9.00-16.00 alle hverdage
E-mail: feriehus@gouda.dk