Coronavirus: Sådan dækker din forsikring

Udenrigsministeriet ændrer løbende rejsevejledningerne og det er dit eget ansvar at opdatere dig på deres hjemmeside.

Nedenfor har vi opstillet en række spørgsmål/svar i forbindelse med COVID-19.

Informationen er senest opdateret 13. september 2021.  

Udvidelser af forsikringerne

Vi har udvidet dækningerne på en række af vores forsikringer, så du er endnu bedre dækket i en ganske særlig tid. 

 • Ferier i Danmark 
  Vi har udvidet dækningen af din årsrejseforsikring, så den også sikrer dig på ferier i Danmark i perioden 1. juni 2021 til og med 31. december 2022. For rejser i Danmark dækkes bl.a. 

  • Feriekompensation, hvis du bliver syg med Covid-19 eller anden sygdom, som ødelægger din ferie.
  • Udgifter til ny feriebolig, hvis den du havde lejet, bliver skadet af fx brand eller vandskade.
  • Udgifter til indhentning af din rejserute, hvis du uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent op til et offentligt transportmiddel fx en booket færgeafgang eller pladsbillet på et tog.

  Bemærk, at udvidelsen af årsrejseforsikringen ikke giver adgang til følgende dækninger i betingelserne ved rejser i Danmark: Behandling på Privathospital/klinikker/læger, privatansvar, retshjælp i udlandet og ulykke.

  Feriekompensation 
  Årsrejseforsikringen er også udvidet, så du kan få feriekompensation for mistede feriedage i tilfælde af, at du må evakueres fra et grønt eller gult land/område. Udvidelsen gælder for rejser med ud- og hjemrejse i perioden 1. juni 2021 til og med 31. december 2022.

 • Karantæne i udlandet uden sygdom 
  Har du købt en enkelrejseforsikring med Super dækning efter 2. december 2020, dækker forsikringen ekstraudgifter til ophold og indhentning af ny rejserute i tilfælde af, at du forpasser din videre rejse pga. karantæne på destinationen.

  Feriekompensation 
  I tilfælde af at du må evakueres fra et grønt eller gult land/område. Udvidelsen gælder for rejser med ud- og hjemrejse i perioden 1. juni 2021 til og med 31. december 2022. Det er en forudsætning, at din forsikring indeholder dækning for Feriekompensation.

 • Vi har udvidet afbestillingsdækningen og -forsikringen, så din forsikring dækker hvis rejsen eller rejsens hovedformål ikke kan gennemføres som følge af en pludselig opstået hændelse.

  Det er en forudsætning, at hændelsen udspringer af Covid-19 samt at forsikrede ikke kunne forudse denne ved bestilling af rejsen eller afhjælpe den før afrejsen.

  Udvidelsen gælder for forsikringer med afbestillingsdækning og ved afbestilling af rejser med afrejsedato fra og med 1. juni 2021 og til og med 31. december 2022. Det er en forudsætning, at skaden er opstået i forsikringsperioden fx at området går fra grøn/gul til skraveret orange/orange/rød.

Afbestillingsforsikring

 • Har du en rejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring, dækker forsikringen, hvis du bliver sat i karantæne uden at være syg og derfor ikke kan påbegynde din rejse fra Danmark. Gælder for rejser med afrejsedato fra 1. juni 2021 til og med 31. december 2022.

  Bemærk, at du altid først skal kontakte din rejseudbyder eller -arrangør for refusion.

 • Hvis der indføres nye og mere restriktive rejseråd for din rejsedestination i forsikringsperioden fx at området skifter fra grøn/gul til skraveret orange/orange/rød, yder afbestillingsforsikringen dækning.

  Bemærk, at du altid skal kontakte din rejseudbyder eller -arrangør for refusion først.

  Ovenstående gælder for alle kunder med en forsikring med afbestillingsdækning og ved afbestilling af rejser med afrejsedato fra og med 1. juni 2021 og til og med 31. december 2022.

 • Ja. Har du en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring, dækker forsikringen, hvis der pludselig indføres yderligere indrejserestriktioner fx krav om vaccine eller indrejsekarantæne ved ankomst, så du må sidde i karantæne i en stor del af din ferie. Gælder for rejser med afrejsedato fra 1. juni 2021 til og med 31. december 2022.

  Bemærk, at du altid skal kontakte din rejseudbyder eller -arrangør for refusion først. 

 • Hvis du har købt en afbestillingsforsikring, dækker den i tilfælde af akut opstået sygdom herunder ved et positivt testsvar for COVID-19.

 • Ja, din afbestillingsforsikring dækker, hvis rejsens primære formål ikke kan gennemføres grundet Covid-19. Det betyder fx, at du kan få erstatning for udgifter til rejse, hvis skulle have været rejst afsted til udlandet for at se en fodboldkamp, deltage i et bryllup eller have været til koncert. Som erhvervsrejsende med Flex Business er du også dækket, hvis du skulle have været på messer eller lignende. Husk at din private årsrejseforsikring ikke dækker messer. 

  Vi har udvidet afbestillingsdækningen for vores forsikringer, så det gælder for rejser med afrejsedato 1. juni 2021 til og med 31. december 2022, så længe rejsen er bestilt mens destinationslandet i følge Udenrigsministeriet var grønt eller gult.

  Bemærk, at du i første omgang skal søge refusion hos arrangøren af det arrangement, du skulle have deltaget i. 

  For information om hvordan afbestilling af arrangementer i Danmark dækkes, se spørgsmålet "Hvordan dækker forsikringen afbestilling af rejser i Danmark?"

 • Afbestillingsforsikring (6%)
  Forsikringen dækker ift. det beløb, du har købt forsikringen til at dække - uanset om rejsen, arrangementet eller opholdet skulle være afholdt i Danmark eller udlandet.

  Privat årsrejseforsikring inkl. afbestillingsdækning og årsafbestillingsforsikring
  Hvis du har tilvalgt afbestillingsdækning på din årsrejseforsikring, dækker forsikringen, hvis rejsens eller opholdets hovedformål fx en koncert, messe eller familiebegivenhed ikke kan gennemføres grundet Covid-19. Vi har udvidet forsikringen, så dette gælder for afbestilling af rejser, arrangementer og ophold i Danmark med afrejsedato fra 1. juni 2021 til og med 31. december 2022.

  Bemærk, at du i første omgang skal søge refusion hos rejseoperatøren eller arrangøren af det arrangement, du skulle have deltaget i

 • Hvis du har købt en Gouda 6% Afbestillingsforsikring efter den 23. april 2021 gælder svarene på nedenstående spørgsmål også for dig.

  • Grønne og gule lande/områder 
   Fraråder Udenrigsministeriet ikke at rejse til det planlagte område/land, dækker rejseforsikringen ikke afbestilling, medmindre der er tale om en anden dækningsberettiget skade på forsikringen fx akut opstået sygdom hos dig eller i din nærmeste familie. Du skal i stedet kontakte rejsebureau eller arrangør og høre om dine muligheder for at afbestille.
  • Skraveret orange/ orange og røde lande/områder 
   Du skal tage kontakt til dit rejsebureau eller -formidler. Hvis Udenrigsministeriet fraråder at rejse til det planlagte område/land, er du i følge loven om pakkerejser berettiget til at aflyse rejsen hos rejsebureauet eller formidleren og få fuld refundering. Du vælger selv, om du vil acceptere en voucher, men er ikke forpligtet til det. Rejsebureauet eller formidleren kan dog stille krav om slutbetaling af rejsen eller oplyse dig om, at rejsen først kan aflyses 10-14 dage før planlagt afrejse. Du kan læse flere råd om, hvad du skal gøre på Pakkerejseankenævnets hjemmeside.
  • Grønne og gule lande/områder
   Er landet/området gult eller grønt på det tidspunkt, hvor du ønsker at afbestille din rejse, dækker forsikringen ikke afbestilling, medmindre der er tale om en anden dækningsberettiget skade på forsikringen fx akut opstået sygdom hos dig eller i din nærmeste familie.
  • Skraveret orange, orange og røde lande/områder 
   Vi kan tidligst vurdere om der er dækning 7 dage før planlagte afrejse. Er landet/området skraveret orange, orange eller rødt 7 dage før afrejse, dækker forsikringen afbestilling, hvis rejsen er bestilt på et tidspunkt hvor Udenrigsministeriet ikke frarådede at rejse dertil (grøn/gul). Du kan få dækket de udgifter, der ikke refunderes af fx flyselskab eller anden rejseleverandør eller -formidler.

  Bemærk, at forsikringen altså ikke dækker, at du ikke har lyst til at rejse eller frygter at blive smittet med corona. Dette gælder uanset om du skal til et grønt, gult, skraveret orange, orange eller rødt område.

  Hvis du er helt sikker på at du ikke kommer til at rejse, uanset hvordan situationen er på afrejsedagen, kan det være fornuftigt at afbestille nu. Du må dog være forberedt på at du risikerer at tabe eventuelt depositum eller andre udgifter, du ikke får refunderet af rejsearrangør eller flyselskab. Hvis det siden viser sig, at rejserådet på afrejsedagen giver ret til afbestilling, kan du melde skaden til os.

 • Hvis du køber en rejse til et land/område, som på tidspunktet for bestilling af rejsen er skraveret orange, orange eller rødt, dækker rejseforsikringen ikke afbestilling i tilfælde af, at du ikke kan komme afsted fordi landet/området stadig er orange eller rødt på afrejsetidspunktet.

  Hvis du køber en rejse til et land/område, som på tidspunktet for bestilling af rejsen er gult eller grønt, og Udenrigsministeriet efter du har bestilt din rejse, ændrer rejsevejledningen til skraveret orange, orange eller rød for din destination, dækker din rejseforsikring afbestilling, hvis du har tilvalg dækning for afbestilling. 

Fremtidige rejser

Husk at det er dit eget ansvar at undersøge, hvilke indrejseregler der er til din rejsedestination inden afrejse. Du kan finde information på Udenrigsministeriets hjemmesidecoronasmitte.dk og Find os i verden (um.dk).

 • Hvis du bliver testet positiv for COVID-19 dækker forsikringen på samme måde som ved anden type sygdom dvs. bl.a. udgifter til lægebehandling og feriekompensation.

  Hvis du havde symptomerne allerede inden afrejse, er der ikke tale om akut opstået sygdom og forsikringen yder derfor ikke dækning.

 • Forsikringen dækker udgifter til en COVID-19 test, hvis du har symptomer.

  Hvis testen alene foretages på opfordring fra myndigheder, flyselskaber eller lignende, er udgiften ikke dækket af forsikringen.

 • Hvis myndighederne i det land du rejser i kræver, at du skal i karantæne, selvom du ikke er syg, er udgifter til f.eks. indkvartering, ny hjemrejse, feriekompensation mv., ikke dækket af forsikringen. 

  Har du købt en enkelrejseforsikring med Super dækning efter 2. december 2020 eller en Global Business, Annual Business eller Flex business rejseforsikring med dækning for forsinket fremmøde, dækker forsikringen dog ekstraudgifter til ophold og indhentning af rejserute i tilfælde af, at du forpasser din videre rejse pga. karantæne på destinationen.

 • Dækningen på rejseforsikringen ophører ved hjemkomst, og der er derfor ikke dækning for udgifter efter hjemkomst.

 • Forsikringen dækker efter de normale betingelser – og omfatter således også corona-relaterede skader og sygdomstilfælde, når du rejser til et grønt eller gult område.

 • Vi anbefaler, at du altid følger Udenrigsministeriets rejsevejledning. Fraråder Udenrigsministeriet alle rejser (rødt område), er vores anbefaling også, at du ikke rejser. Fraråder Udenrigsministeriet ikke nødvendige rejser (skraveret orange/orange område), må du vurdere, hvorvidt rejsen er nødvendig for dig.

  Rejser til skraveret orange/orange og røde områder
  Selvom vi i overensstemmelse med Udenrigsministeriet fraråder dig at rejse, dækker din rejseforsikring dog stadig som normalt i skraveret orange/orange og røde områder, men vi beder dig være opmærksom på, at der jf. betingelserne kan være enkelte tilfælde relateret til corona-pandemien, som ikke vil være dækket af forsikringen. Det gælder fx evakuering fra en destination, som på udrejsetidspunktet er berørt af pandemien, fordi du var bekendt med situationen ved afrejse.

  Vi dækker ikke udgifter relateret til karantæne ved indrejse i et skraveret orange, orange eller rødt område, som fx er påkrævet eller anbefalet af de lokale myndigheder. Forsikringen dækker dog udgifter til karantæne, hvis du selv bliver syg under din rejse til et skraveret orange, orange område eller et rødt område og derfor skal i karantæne. Se detaljeret information i dine forsikringsbetingelser.

  Inden afrejse anbefaler vi, at du bliver testet for COVID-19, så du ikke er medvirkende til yderligere smittespredning, når du rejser ud i verden. Og samtidig er det en forudsætning for dækning, at du forholder dig til den aktuelle situation ved følge lokale myndigheders anvisninger og generelt udviser agtpågivenhed.

  Bemærk at vores muligheder for at hjælpe dig i de hårdest ramte områder kan være meget begrænsede, og vi kan ikke garantere dig assistance, hvis du fx har brug for at blive hjemtransporteret eller henvist til hospital/læge, idet der er ekstraordinært stort pres på sundhedssystemer og transportsektoren i hele verden. Vores døgnåbne alarmcentral kan fortsat hjælpe i langt de fleste tilfælde – og vi sidder klar til at hjælpe dig 24/7, når du rejser i udlandet, og vil som altid gøre vores bedste for at hjælpe vores kunder via vores store netværk ude i verden.

 • I følge Udenrigsministeriet så kan du blive i det aktuelle område frem til oprindelig hjemrejse, selv om rejsevejledningen skulle ændres under rejsen pga. stigning i smittetrykket.

  Ændres situation så voldsomt, at Udenrigsministeriet anbefaler evakuering, dækker forsikringen ekstraudgifter forbundet hermed – det er en forudsætning af landet/området var grønt eller gult ved indrejse.  

 • Hvis din rejse bliver aflyst, skal du kontakte dit rejsebureau eller dit flyselskab for at få refunderet udgifter til din billet eller ferie.

  Kan dit rejsebureau eller flyselskab ikke hjælpe med fuld refundering af rejsens pris, har du mulighed for at anmelde din sag hos os

 • Dit rejsebureau eller flyselskab er forpligtet til at tilbyde dig fuld refundering, hvis din planlagte rejse ikke kan gennemføres. Nogle rejsebureauer og flyselskaber giver dig også mulighed for at ombooke rejsen til et senere tidspunkt.

  Du vælger selv om du vil have pengene tilbage fra selskabet eller vil ombooke rejsen, men vær opmærksom på, at du ikke senere kan få refunderet udgiften fra rejsebureauet eller flyselskabet, hvis du vælger ombooking.

 • Udbredelsen af coronavirus (COVID-19) er global og alle dele af verden er allerede eller må forvente at blive berørt i den nærmeste fremtid.

  Der er derfor stor sandsynlighed for at fremtidige rejser må afbestilles, eller at du som rejsende vil opleve situationer knyttet til coronavirussen, som kan medføre økonomiske tab, ulemper eller sygdom.

 • Hvis du har en feriebolig i udlandet og vælger at arbejde ”hjemmefra” derfra, betragtes det som en ferierejse, selvom du udfører arbejde for din danske arbejdsgiver under dit ophold.

  Du vil derfor være dækket med Goudas privat enkeltrejseforsikring eller årsrejseforsikring

  Nb! Du skal selv undersøge, om opholdet har indflydelse på din skattebetaling eller din ansættelse i øvrigt.

  Bemærk, at vi altid anbefaler, at du følger Udenrigsministeriets rejsevejledning.

  Hvis rejsen sker efter anmodning fra din arbejdsgiver og for dennes regning, defineres turen som en forretningsrejse. Dermed skal du forsikres med en erhvervsrejseforsikring.

 • Vi anbefaler altid, at du følger de gældende anbefalinger fra myndighederne. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside eller på coronasmitte.dk

 • Ja. Vi har udvidet dækningen af din private årsrejseforsikring, så den også sikrer dig på ferier i Danmark til og med 31. december 2022. For rejser i Danmark dækkes bl.a. 

  • Feriekompensation hvis du bliver syg med Covid-19 eller anden sygdom, som ødelægger din ferie.
  • Udgifter til ny feriebolig, hvis den du havde lejet, bliver skadet af fx brand eller vandskade.
  • Udgifter til indhentning af din rejserute, hvis du uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent op til et offentligt transportmiddel fx en booket færgeafgang eller pladsbillet på et tog.

  Bemærk, at udvidelsen af den private årsrejseforsikring ikke giver adgang til følgende dækninger i betingelserne ved rejser i Danmark: Behandling på Privathospital/klinikker/læger, privatansvar, retshjælp i udlandet og ulykke.

 • Ja. Vi har udvidet dækningen på vores private enkelt- og årsrejseforsikring, så du kan få feriekompensation for mistede feriedage i tilfælde af, at du må evakueres fra et grønt eller gult land/område. Udvidelsen gælder for rejser med ud- og hjemrejse i perioden 1. juni 2021 til og med 31. december 2022, såfremt tilvalgt dækningen feriekompensation til din forsikring.

Øvrige spørgsmål

Brug for hjælp?

Vi opdaterer løbende informationerne her på siden. Orienter dig om udviklingen hos Udenrigsministeriet  l Sundhedsstyrelsen l WHO | Forbruger Europa.

Har du spørgsmål til en eksisterende skade eller et fik du ikke svar på dit spørgsmål her på siden, kan du kontakte vores skadeafdeling på +45 8888 8160 alle hverdage kl. 10-15.