Har du været syg for nylig eller har du en eksisterende lidelse?

Hvis du har en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, som ikke er stabil, eller har du været syg for nylig, er du som udgangspunkt ikke dækket for dette på din rejse, da forsikringen tager forbehold for præeksisterende lidelser.

Du har dog mulighed for forhøre dig, om du kan blive stillet bedre end betingelserne, ved at søge om forhåndsgodkendelse. Behandlingen af en forhåndsgodkendelse koster 200 kr. – dog 300 kr. ved hastebehandling.

Hvornår bør jeg overveje at søge forhåndsgodkendelse?

Hvis du inden for de sidste 2 måneder (6 måneder for rejser over 1 måned):

  • Har været indlagt
  • Har været til læge uden for almindelig kontrol
  • Har fået ordineret en ændring af din medicin (fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin)
  • Er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling


kan du overveje at søge om forhåndsgodkendelse. Det er ikke et krav, at du søger om forhåndsgodkendelse, men det er en mulighed for dig for at blive stillet bedre end betingelserne for forsikringen og få afklaret, om du evt. kan blive dækket for lidelsen eller følger af denne alligevel.

Kan jeg forvente fuld dækning, hvis jeg søger forhåndsgodkendelse?

At søge om forhåndsgodkendelse betyder ikke, at du automatisk bliver fuldt dækket for din eksisterende lidelse. Du kan forvente at få et af disse svar fra Gouda:

  • En ubetinget forhåndsgodkendelse, hvilket betyder, at du er fuldt dækket for din lidelse og eventuelle følger af denne
  • En forhåndsgodkendelse med forbehold, hvilket betyder, at der vil være undtagelser for dækningen ved visse lidelser, men at du vil være dækket for al anden akut sygdom og pludselig tilskadekomst
  • Et afslag, hvilket betyder at du ikke kan benytte en Gouda rejseforsikring på din rejse

Er du fyldt 70 år?

Hvis du er fyldt 70 år gælder der andre regler, hvis du rejser uden for EU/EØS-området. Her har vi et krav om, at du skal have godkendt en helbredserklæring for at være dækket på rejsen. Læs mere om helbredserklæring her.