Hvordan kan jeg bedst forsikre familiens au pair?

Gouda tilbyder forsikring til din au pair.

Au pair forsikring

En samlet au pair forsikring, der indeholder alle relevante dækninger til din au pair under ophold i Danmark. Med denne samlede au pair forsikringspakke er din au pair fuldt dækket ind under sit ophold i Danmark.

Au Pair-forsikringen kan tegnes i 6-24 måneder.

Forsikringen har følgende dækninger:

  • Hjemtransport
  • Sygeledsagelse til hjemland
  • Fritids-ulykke
  • Arbejdsskade

Rejser den forsikrede au pair på ferie sammen med den danske familie, er det vigtigt at være opmærksom på, at han/hun skal rejseforsikres på præcis samme måde som resten af familien. Dette gælder både rejser inden for EU/EØS og i resten af verden.

Vær opmærksom på, at au pairen ikke er dækket for sygdom og hjemtransport på ferien af familiens indbo/familie-forsikring.