Skadeanmeldelse - trin for trin - bagage

Du kan med fordel følge vejledningen, efterhånden som du gennemgår de enkelte punkter på din skadeanmeldelse

Skadeanmeldelse - trin for trin - bagage

1. Personlige oplysninger
Navn, CPR-nr., adresse og tlf.nr.
Vi skal altid have disse oplysninger. Skriv tydeligt, så vi undgår misforståelser.

Policenr.
Dette punkt skal altid udfyldes. Hvis du ikke har modtaget en police med policenummer, bør du kontakte den agent, der har udstedt forsikringen og få at vide, hvad dit policenummer er.

E-mail
Du skal kun udfylde dette punkt, hvis du ønsker at modtage henvendelser pr. e-mail. Husk at skrive tydeligt. Selv små fejl kan betyde, at e-mailen ikke kommer frem.

2. Bankoplysninger
Vi skal bede om oplysninger vedrørende den konto, som du ønsker, vi skal sætte din erstatning ind på. Vær opmærksom på, at det er dit registreringsnummer og kontonummer, vi skal bruge. Vi kan ikke overføre penge til et kortnummer.

Hvis dette punkt ikke er udfyldt, sender vi en eventuel erstatning pr. check. Vi beregner et gebyr på 50 kr. for at sende en check.

3. Anden forsikring
Det er vigtigt at udfylde spørgsmålene vedr. familie- og indboforsikring og internationale kreditkort. Hvis vi ikke får disse oplysninger på skadeanmeldelsen, bliver vi nødt til at spørge om dem efterfølgende – og dette forsinker sagsbehandlingen.

Bemærk at et almindeligt VISA-kort ikke er et kreditkort.

Hvis du ikke har anden forsikring, bedes du skrive dette og ikke efterlade punktet blankt.

4. Om rejsen
Dette punkt skal altid udfyldes. Vi vil gerne have oplyst din oprindelig planlagte hjemkomstdato og den faktiske hjemkomstdato.

5. Bagageforsinkelse
Vi vil gerne have datoen for bagageforsinkelsen, samt tidspunktet for hvornår du fik adgang til din bagage igen.

Nogle gange kvitterer man for at have modtaget kufferten og hvis du har denne dokumentation, må du meget gerne vedlægge den.

6. Beskadigelse/tyveri/bortkomst
Disse punkter skal udfyldes ved alle krav, der vedrører dine personlige ejendele/bagage. Uanset hvad der er sket.

Hvis du har været udsat for tyveri, røveri eller dine ejendele er ødelagt, er det vigtigt, at du oplyser alle omstændigheder omkring hændelsen. Jo flere detaljer, jo bedre. Du kan vedlægge en uddybelse separat, hvis der ikke er plads nok på selve anmeldelsen.

7. Mistede genstande/erstatningskøb ved bagageforsinkelse
Vi skal bruge en liste over alle de mistede og/eller beskadigede effekter med angivelse af købsdato, købspris og dit krav mod forsikringen. Hvis der ikke er plads nok på formularen, kan du fortsætte på et stykke papir ved siden af. Husk dog altid at udfylde så meget som muligt på selve skadeanmeldelsen.

Hvis du har haft bagageforsinkelse, skal du lave en opgørelse over det som du har købt. HUSK at vedlægge de originale kvitteringer for dine erstatningskøb.

Du er velkommen til at omregne beløbene til danske kroner, ellers bruger vi gennemsnitskursen for den dag, hvor beløbet er betalt.

Hvis du har betalt med kort, er du velkommen til at vedlægge print fra kontoudtog, der viser det beløb, der er trukket fra din konto i danske kroner.

8. Underskrift
Husk at datere og underskrive skadeanmeldelsen.

Bilag
Det er en god idé at kopiere skadeanmeldelsen, så du selv har et eksemplar. Denne vejledning udgør ikke en del af forsikringsbetingelserne og ændrer ikke forsikringstagers pligter eller rettigheder i forhold til forsikringsaftalen.