Stadig uklarhed om rejseforsikring


13. oktober 2008

Mange danskere er fortsat i tvivl om, hvad ændringen i lovgivningen for den offentlige sygesikring betyder i praksis. ”Sommerperioden har i høj grad været en afprøvning af danskernes behov for forsikring efter lovændringen den 1. januar 2008. Hos os har sommerferiens antal af hjemtransporter illustreret behovet for rejseforsikring, der dækker hjemtransport i Europa og resten af Verden,” fortæller Jørgen Pedersen, Skadedirektør i Gouda Rejseforsikring. 

Dyre hospitalsregninger

Gouda alarmcentral har haft et travlt forår og sommer. Perioden har været præget af flere usædvanligt store sager – mange i USA. I ét tilfælde fik en ung kvinde hjerneblødning, blev indlagt på et privathospital i Los Angeles og først efter 2 måneder kunne hun hjemtransporteres. En anden større sag var en ung kvinde, der pludselig fik graviditetskomplikationer på en rundrejse i det vestlige USA. Hun måtte blive i USA i flere måneder for at føde derovre, og først bagefter kunne hun hjemtransporteres med ambulancefly sammen med sit nyfødte barn. Begge sager endte med langvarige hospitalsindlæggelser og store hospitalsregninger, der ville have kostet de to piger dyrt, hvis de havde rejst uden rejseforsikring.

Stigning i antallet af hjemtransporter

I alt har Gouda Rejseforsikring haft en stigning i antallet af hjemtransporter efter lovændringen pr. 1. januar på i alt ca. 250 hjemtransporter i år, set i forhold til sidste år. 50% af hjemtransporterne er foretaget fra skiområder – særligt Østrig, Frankrig og Italien – hvor de resterende 50% fordeler sig på resten af Europa, herunder de lande, hvor det gule kort heller ikke dækker sygdomsbehandling. ”Trods den store travlhed på alarmcentralen har vi efterlevet vores servicekoncept med hurtige svartider og kort sagsbehandling. Vores aktivitet i forbindelse med OL i Beijing var også vellykket – vi hjalp flere skandinaver via vores midlertidige kontor i Beijing”, fortæller Jørgen Pedersen. 

De første sager om rejsende danskere, der er strandet i udlandet uden rejseforsikring, har også ramt medierne – senest med den danske kvinde, der har fået en hjerneblødning under en rejse i Tyrkiet. Jørgen Pedersen pointerer:” Vi må igen understrege behovet for rejseforsikring efter lovændringen per 1. januar 2008, hvor der skete ændringer i den geografiske dækning og dækningen for hjemtransport faldt væk. Det kan betyde økonomisk ruin, hvis du rejser uden rejseforsikring”.