Hav de rigtige kort på hånden, når du rejser i Europa

29 januar 2009

Hvilke kort skal man have med, når rejsen går til et EU/EØS-land? Efter et år med de nye rejseregler, der trådte i kraft 1. januar 2008, er mange danskere fortsat usikre på, hvordan de er sikret på rejsen. Samtidig er der fokus på både nødvendigheden af og prisen på rejseforsikringer. Hvad dækker det gule sundhedskort? Hvordan er man sikret med det blå EU-sygesikringskort?

Hvad dækker det gule og det blå kort?

Usikkerheden var stor og spørgsmålene mange, da de nye rejseregler for den offentlige sygesikring trådte i kraft sidste år. Diskussionen om manglende anerkendelse af det gule sundhedskort hos læger og hospitaler i Europa, og den anderledes dækning på det blå EU-sygesikringskort, gjorde mange rejsende i tvivl om, hvordan de var dækket med de to kort på rejser i Europa.

”Vi valgte i december 2007 at introducere en EU-rejseforsikring, der sammen med det blå sygesikringskort giver den rejsende fuld dækning på rejser i EU/EØS-landene. Formålet var at tilbyde et produkt til en fordelagtig pris og samtidig spare den rejsende for udgifter i forbindelse med evt. forhåndstilsagn. De forskellige dækninger og begrænsninger på det gule og det blå kort gjorde det svært for de rejsende at gennemskue, hvordan de var dækket på rejsen, og dette problem ville vi også gerne løse,” fortæller skadedirektør Jørgen Pedersen, Gouda Rejseforsikring. 

Alle danskere, som rejser i EU/EØS landene med enten det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort, har uanset kortvalg behov for en supplerende rejseforsikring, der også dækker hjemtransport. Den rejsende skal også være opmærksom på de forskellige særlige begrænsninger, der er på de to kort. 

Det blå sygesikringskort er kendt i hele Europa og giver adgang til læge- og tandlægehjælp samt behandling på alle offentlige sygehuse i alle EU og EØS-lande. En væsentlig begrænsning på det blå kort er dog, at behandling typisk forudsætter en egenbetaling, som den rejsende selv skal lægge ud. På det gule sundhedskort er der restriktioner vedrørende kroniske sygdomme samt rejsens formål og varighed. For begge kort gælder, at der IKKE er dækning for hjemtransport. En anden stor forskel på de to kort er, at hvor det gule kort dækker rejser af op til en måneds varighed, der dækker det blå kort i realiteten ubegrænset (det man betegner som midlertidigt ophold). 

For at kunne få kortene, skal man være socialt sikret i Danmark.

Forhåndstilsagn

Flere og flere bruger både tid og penge på, at søge om forhåndstilsagn under det gule kort i forbindelse med deres kroniske lidelser. Sådanne tilsagn eller mangel på samme, er overflødige på det blå EU-sygesikringskort. Her er kravet blot, at formålet med rejsen ikke er at modtage behandling. 


Ikke dækning ved arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver

Mange unge rejser til udlandet for at arbejde. Skal man arbejde i et EU/EØS-land for en udenlandsk arbejdsgiver, er man dog IKKE dækket med et dansk blåt EU-sygesikringskort. Her skal man have det blå EU-sygesikringskort udstedt i det pågældende land og/eller tegne en Gouda Ungdomsrejseforsikring med arbejde/studie tillæg. 

”Vi har set mange kunder, der har haft glæde af EU-produktet. Vi fornemmer, at der stadig er stor usikkerhed om, hvad de to kort dækker, og hvordan man skal forholde sig til disse dækninger. Vil man have total sikkerhed og den bedste mulighed for service i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst, bør man have det blå kort samt en Gouda EU-rejseforsikring med på rejsen,” pointerer Jørgen Pedersen.