Amerikansk velfærd koster danske rejsende

21. marts 2012

Obamas sundhedsreformer, en stigende dollarkurs og stadigt højere priser på sundhedsydelser i USA er alle medvirkende årsager til, at det i nær fremtid bliver langt dyrere at tegne forsikring, når rejsen går til USA. Gouda Rejseforsikring spår præmieforhøjelser på mellem 20 og 40 procent i løbet af de næste to år.

Obamas reformer presser hospitalerne

USA er danskernes foretrukne oversøiske rejsemål og hvert år rejser næsten 260.000 danskere over Atlanten. I nær fremtid kan det dog blive meget dyrere, når du skal have en rejseforsikring med i bagagen på din ferie til USA. Rejseforsikringsselskabet Gouda varsler nemlig om prisstigninger på mellem 20 og 40 procent for en rejseforsikring. Den markante prisstigning skyldes, at det er blevet langt dyrere at blive behandlet i USA, hvis du bliver syg. 


Grunden til, at det er blevet dyrere at blive behandlet, er blandt andet, at Obamas sundhedsreformer presser de privatejede, amerikanske hospitaler på bundlinjen. Hospitalerne skal behandle flere amerikanere til en lavere pris, og derfor sætter hospitalerne behandlingspriserne op for dem med privat forsikring – herunder danskere på ferie, som bliver syge eller kommer til skade.

Camilla Kjær Breilev, salgs- og marketingchef i Gouda Rejseforsikring siger:
- ”Det er blevet markant dyrere for os at dække folk, som er blevet syge i USA, og derfor ser vi os nødsaget til at sætte præmien på rejseforsikring til USA op. Generelt set er 70 procent af skaderne på rejseforsikringer sygdomstilfælde, så behandlingspriserne rundt omkring i verden har stor indflydelse på forsikringspræmierne. En præmieforhøjelse på mellem 20 og 40 procent over de næste to år på rejseforsikringer til USA er ikke utænkeligt.”

Danskerne rammes dobbelt

Inden Obamas sundhedsreformer var sundhedsudgifterne i USA i forvejen for opadgående, men den faldende dollarkurs har tidligere kompenseret for prisstigningen, så danske forbrugere ikke er blevet berørt. Men nu hvor den amerikaske dollar er stødt stigende igen, kommer rejseforsikringsselskaberne til at kunne mærke de høje priser på sundhedsydelser i USA ekstra kraftigt. 

- ”Man kan sige, at vi bliver ramt dobbelt op, når både behandlingspriserne i USA stiger og dollarkursen går op. Vores skadesudbetalinger er nærmest eksploderet i USA. Derfor forventer vi, at det ikke blot er hos Gouda, men også hos resten af forsikringsbranchen, at vi bliver nødt til at blive tage højde for de meget høje behandlingsudgifter i USA, ” siger Camilla Kjær Breilev.

Gouda Rejseforsikring er i øjeblikket ved at gennemgå priserne på deres forsikringer til USA og forventer at regulere præmierne et stykke op 1. maj 2012. Kunder, som allerede har en forsikring hos Gouda, vil ikke blive berørt, førend deres forsikring eventuelt skal forlænges eller gentegnes.