Vi er medlem af Garantifonden

Gouda Rejseforsikring er en del af  Gjensidiges danske filial. Gjensidige Forsikring har tilsluttet sig den danske garantiordning ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber” pr. 1. juli 2017. 

Hvad betyder det?

Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt forsikringsselskab, og hvis du har selskabet som modpart i en forsikringssag.

Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget til. Gå til Garantifondens hjemmeside