Forretningsvilkår

Goudas forretningsvilkår er samlet her på siden, så du nemt og hurtigt kan få et overblik.

Privatlivspolitik

Læs vores privatlivspolitik.

Klage

Hvis du er utilfreds med den service, du har modtaget hos Gouda Rejseforsikring, bør du i første omgang kontakte os direkte. Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige:

Gouda Rejseforsikring
Att: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Mail: klage@gouda.dk

Drejer det sig om en sagsafgørelse, hvor det fortsat ikke er muligt at nå til enighed, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk

Du kan også kontakte Forsikringsoplysningen for at høre mere om dine muligheder. Se mere på www.forsikringsoplysningen.dk.

EU-Kommissionens online klageportal
Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, ODR. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mailadresse: klage@gouda.dk

Sagsanlæg mod Gouda Rejseforsikring
Hvis du ønsker at anlægge sag mod Gouda Rejseforsikring, skal du gøre dette ved Københavns Byret eller Østre Landsret i København.

Husk

Du skal opfylde visse betingelser, før din rejseforsikring dækker. Vær specielt opmærksom på:

 • Lever du op til forsikringens alderskrav?
 • Dækker forsikringen Europa eller Verden?
 • Har du anført den korrekte rejseperiode?
 • Skal du studere/arbejde under din rejse?
 • Bør du have en forhåndsgodkendelse f.eks. pga. kroniske lidelser?
Du kan læse mere i dine forsikringsbetingelser.

Hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt du lever op til betingelserne, vil vi anbefale dig at kontakte os.

Fortrydelsesret

Enkeltrejseforsikring
For enkeltrejseforsikringer, der dækker i mere end en måned, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage, og starter den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne og forsikringspolicen i hænde. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller på grundlovsdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvis rejseforsikringen har været trådt i kraft inden fortrydelsen, tilbagebetaler Gouda differencen mellem den præmie, der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode, og den præmie, der er betalt.

For enkeltrejseforsikringer, der dækker i mindre end en måned, har man ifølge forsikringsaftalelovens § 34 i, stk. 2 ikke fortrydelsesret, men se dog under opsigelse nedenfor.

Årsrejseforsikring
Du kan i princippet godt fortryde din årsrejseforsikring under samme vilkår som ved enkeltrejseforsikring. Du skal dog være opmærksom på, at hvis årsrejseforsikringen har været trådt i kraft inden fortrydelsen, skal du stadig betale for den periode, du har været dækket. Her udregner vi præmien ud fra vores priser på enkeltrejseforsikring inden for Europa med superdækning, idet det ville være det alternative produkt, som i stedet skulle være købt til den pågældende rejse. Du skal således betale en grundpris på 85 kr. samt 10 kr. pr. dag for de dage, hvor du har været dækket.

Afbestillingsforsikring
For afbestillingsforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret:

a) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 34 i har du fortrydelsesret.

b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV

Hvordan bruger du fortrydelsesretten?
Ønsker du at benytte fortrydelsesretten, skal du underrette Gouda pr. brev – en e-mail er ikke nok. Det er tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens udløb. Vil du sikre dig dokumentation for, at du har fortrudt rettidigt, bør du sende brevet anbefalet og beholde postkvitteringen. Besked om at du har fortrudt aftalen, skal sendes til:

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Opsigelse

Enkeltrejseforsikring
Du kan altid opsige en enkeltrejseforsikring. Det koster 100 kr. Hvis forsikringen har været trådt i kraft, tilbagebetaler Gouda differencen mellem den præmie, der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode, og den præmie, der er betalt. Beløb på 100 kr. og derunder refunderes ikke.

Årsrejseforsikring
Vil du opsige en årsrejseforsikring gælder de samme regler som ved fortrydelse. Gebyret for opsigelse er 100 kr.

Bestilling

Når du vil bestille
Du kan købe Gouda Rejseforsikrings produkter på følgende måder:

 • hos dit rejsebureau
 • ved bestilling på gouda.dk
 • pr. telefon
 • ved personligt fremmøde

Alle priser er i danske kroner. Forsikringsafgiften er indeholdt i præmien.

Hvornår har du købt din forsikring?
Du har først købt din forsikring, når du har betalt den. Det vil sige, at har du f.eks. bestilt en forsikring over telefonen og fortrudt, kan du blot lade være med at betale den - så hører du ikke fra os efterfølgende.

Når du skal betale
Betaler du med betalingskort, er du altid sikret mod misbrug. Du har mulighed for at afvise en betaling, når du modtager din betalingsoversigt, og du har ingen selvrisiko, i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) i sit betalingssystem.
Beløbet for forsikringen trækkes først, når forsikringen sendes fra Gouda Rejseforsikring. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

I vores webshop kan du vælge at betale på følgende måder:

 • med dankort
 • med kreditkort
 • med girokort
 • via Danske Netbetaling, Danske Bank

Ordrebekræftelse og forretningsvilkår
Din forsikringspolice er din ordrebekræftelse. Kontrakter på hjemmesiden indgås på dansk. Ønsker du en ordrebekræftelse på et andet sprog, kan du kontakte Gouda Rejseforsikring og høre om muligheden herfor.

Hvis du køber en forsikring hos Gouda Rejseforsikring, og du på et senere tidspunkt har behov for at se din forsikringspolice samt forretningsvilkårene, kan du få disse tilsendt ved at kontakte Gouda Rejseforsikring.

Vil du gemme forretningsvilkårene?
Vil du gemme disse forretningsvilkår, behøver du bare at kopiere dem og sætte dem ind i at andet dokument. Ved bestilling på vores hjemmeside, vil forretningsbetingelserne blive fremsendt sammen med policen.

Forlængelse af din rejseforsikring
Har du brug for at få forlænget din forsikring, kan du ringe eller e-maile til Gouda Rejseforsikring. Ved forlængelse af eksisterende policer er minimumspræmien 50 kr., og Gouda Rejseforsikring forbeholder sig retten til ikke at forlænge en forsikring.

Vær opmærksom på, at du skal ringe, inden forsikringen udløber, og tids nok til at du kan få den betalt, inden den udløber.

Bemærk: Muligheden for forlængelse gælder kun vores enkeltrejseforsikringer.

Ristorno
Hvis du kommer hjem før planlagt og derfor har en præmie til gode, har du mulighed for at få den refunderet. Det gælder kun kortidsforsikring. Det koster 100 kr. for denne service, og der skal være minimum 100 kr. tilbage. Den resterende præmie efter hjemkomst skal altså være på minimum 200 kr.

Du skal skriftligt opsige din forsikring til Gouda Rejseforsikring senest 14 dage efter din hjemkomst. Dette gælder kun ved korttidsforsikringer. Boardingkort eller anden dokumentation for hjemkomst skal vedlægges. I modsat fald vil vi betragte modtagelsesdatoen som opsigelsesdatoen.

Rabat og fordele

Er du kunde hos Gjensidige forsikring kan du få 15% rabat på din private rejseforsikring.

Kontakt salgsafdelingen for yderligere spørgsmål.

Er du kunde hos Gouda kan du få rabat på dine vaccinationer - læs mere om det her.