Forretningsvilkår

Goudas forretningsvilkår er samlet her på siden, så du nemt og hurtigt kan få et overblik.

Fortrydelsesret

Enkeltrejseforsikring
For enkeltrejseforsikringer, der dækker i mere end en måned, har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage, og starter den dag, hvor du har fået forsikringsbetingelserne og forsikringspolicen i hænde. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller på grundlovsdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvis rejseforsikringen har været trådt i kraft inden fortrydelsen, tilbagebetaler Gouda differencen mellem den præmie, der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode, og den præmie, der er betalt.

For enkeltrejseforsikringer, der dækker i mindre end en måned, har man ifølge forsikringsaftalelovens § 34 i, stk. 2 ikke fortrydelsesret, men se dog under opsigelse nedenfor.

Årsrejseforsikring
Du kan i princippet godt fortryde din årsrejseforsikring under samme vilkår som ved enkeltrejseforsikring. Du skal dog være opmærksom på, at hvis årsrejseforsikringen har været trådt i kraft inden fortrydelsen, skal du stadig betale for den periode, du har været dækket. Her udregner vi præmien ud fra vores priser på enkeltrejseforsikring inden for Europa med superdækning, idet det ville være det alternative produkt, som i stedet skulle være købt til den pågældende rejse. Du skal således betale en grundpris på 85 kr. samt 10 kr. pr. dag for de dage, hvor du har været dækket.

Afbestillingsforsikring
For afbestillingsforsikringer, der dækker i mere end 1 måned, gælder følgende fortrydelsesret:

a) I henhold til lov om forsikringsaftaler § 34 i har du fortrydelsesret.

b) Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har fået udleveret/tilsendt forsikringsbetingelserne - dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdag den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag.

c) Inden fortrydelsesfristens udløb skal du meddele Gouda, at du har fortrudt aftalen. Gives denne meddelelse pr. post, skal du sende brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: Gouda Rejseforsikring, A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV

Hvordan bruger du fortrydelsesretten?
Ønsker du at benytte fortrydelsesretten, skal du underrette Gouda pr. brev – en e-mail er ikke nok. Det er tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens udløb. Vil du sikre dig dokumentation for, at du har fortrudt rettidigt, bør du sende brevet anbefalet og beholde postkvitteringen. Besked om at du har fortrudt aftalen, skal sendes til:

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

Privatlivspolitik

Læs vores privatlivspolitik.

Bestilling

Du kan selv vælge mellem tre måder at købe din næste rejseforsikring på: online, hos et rejsebureau eller hos en af vores rådgivere via telefon. 

Læs mere om køb, ordrebekræftelse, forlængelse og ristorno.

Opsigelse

Enkeltrejseforsikring
Du kan altid opsige en enkeltrejseforsikring. Det koster 100 kr. Hvis forsikringen har været trådt i kraft, tilbagebetaler Gouda differencen mellem den præmie, der skulle være betalt for den kortere dækningsperiode, og den præmie, der er betalt. Beløb på 100 kr. og derunder refunderes ikke.

Årsrejseforsikring
Vil du opsige en årsrejseforsikring gælder de samme regler som ved fortrydelse. Gebyret for opsigelse er 100 kr.