Forhåndsvurdering inden afrejse til dig, der har en kronisk lidelse eller er blevet syg op til afrejse

Vores rejseforsikringer dækker behandlingsudgifter i forbindelse med akutopstået sygdom på rejsen. Har du en kronisk eller eksisterende sygdom, skal du have været stabil i 2 måneder forud for afrejsen for at kunne opnå fuld forsikringsdækning.

Hvis du ikke har været stabil i 2 måneder, har du mulighed for at søge om forhåndsvurdering for at afklare, om du vil være dækket for sygdommen under din rejse.

Tilbud om forhåndsvurdering

Du har mulighed for at søge forhåndsvurdering, hvis du inden for de sidste 2 måneder op til afrejse:

  • har været indlagt
  • har været til læge uden for almindelig kontrol
  • har fået ordineret en ændring af din medicin (f.eks. anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin)
  • er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling.

Hvis svaret er ja til et eller flere af ovenstående punkter, har du mulighed for at søge forhåndsvurdering.
Hvis svaret er nej, er det ikke nødvendigt at søge forhåndsvurdering.

Du vil modtage skriftligt svar på forhåndsvurdering, så du på forhånd ved, hvordan du er dækket i forbindelse med din rejse:

  • en ubetinget forhåndsvurdering, hvilket betyder, at du er fuldt dækket for din sygdom og eventuelle følger af denne
  • en betinget forhåndsvurdering med forbehold, hvilket betyder, at der vil være undtagelser for dækningen ved din sygdom, men at du vil være dækket for al anden akut sygdom og pludselig tilskadekomst
  • et afslag, hvilket betyder at du ikke kan benytte en Gouda rejseforsikring på din rejse.

Der kan i visse tilfælde være behov for yderligere oplysninger, hvis det er tilfældet, vil du modtage en e-mail fra os.

Blanket til forhåndsvurdering 

Download blanket til forhåndsvurdering.

Download claim form concerning prior approval  (English)