Navigation, søg og log ind

B2F0E3

Teknisk udstyr

Skal du have udstyr med på rejsen, som du gerne vil have forsikret? Vælg en Teknisk Udstyrsforsikring og få dit udstyr dækket på rejsen.

 

Download betingelser for Teknisk Udstyrsforsikring

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen kan tegnes for alle former for teknisk udstyr undtagen nedenstående, når dette er godkendt at Gouda Rejseforsikring.

Følgende genstande kan ikke forsikres: Alm. indbo, antikviteter, smykker, ure, pelse, værktøj, briller, proteser, høreapparater, noder, plader, cd'er, IT software, indspillede video- og kassettebånd, musikanlæg til biler eller biler og bådudstyr.

Betingelser for at tegne forsikringen

For at tegne forsikringen skal du for hele perioden have en Gouda rejseforsikring med bagage og have en godkendelse af udstyret hos Gouda. Du skal desuden indsende kopi af kvitteringerne på de effekter, som du ønsker at forsikre.

Det forsikrede udstyr skal være medbragt fra Danmark og forsikret på hele rejsen. 

Udstyr til udlejning, videresalg, udstilling eller udstyr der ikke påtænkes medtaget retur til Danmark kan ikke forsikres.

Udstyret er kun forsikret under transport såfremt det medtages som håndbagagen. 

Hvad koster forsikringen?

Sum op til 49.999

Forsikringspræmie: 1 % pr. måned  eller 10 % pr år, min. kr. 1.000.

Sum fra 50.000

Forsikringspræmie: 2 % den 1. måned, 1 % for efterfølgende måneder eller 10 % pr. år, min kr. 1.000.

10 % selvrisiko pr. skade, dog minimum kr. 1.000.