Mere om Flex Business

Rejser du på erhvervsrejser med en Gouda Flex Business forsikring i kufferten, får du 100% tryghed på rejsen. Flex Business er til dig, der skal være dækket på firmarejser - hele året. På denne side kan du læse mere om Flex Business forsikring.

Se betingelser for Flex Business nr. 970.1 (PDF) | Gå tilbage til Flex Business

 

Præmier og Skadebehandling

I øvrigt
I ovenstående er der uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser. For at få et indtryk af de samlede dækninger og begrænsninger henviser vi til betingelserne.
Vi skal samtidig gøre opmærksom på, at de dækningssummer, der er anført i betingelserne, kan fraviges.

Præmie
Når præmien skal beregnes, tages der udgangspunkt i de valgte dækninger og forsikringssummer samt rejseaktiviteten.

Præmieregulering
Normalt betales der en forskudspræmie for et rejseår baseret på den forventede rejseaktivitet. Når året er gået, reguleres forskudspræmien på basis af den faktiske rejseaktivitet.

Traditionelt foretages reguleringen på basis af det antal dage, der har været rejst. Man sikrer sig således, at der kun betales præmie for de aktuelle rejsedage.

Specielt for større virksomheder kan det være en administrativ belastning at holde styr på mange medarbejderes rejseaktivitet.

Vi er selvfølgelig meget åbne for at aftale den reguleringsform, der passer virksomheden bedst.

Skadebehandling
Akutte skader såsom hospitalsindlæggelse, hjemkaldelse etc. behandles af vor alarmcentral. Øvrige skader behandles af vor skadeafdeling. Skadebehandlingstiden er normalt inden for 5 dage. 

Tilvalgsdækninger

A. Ulykkesforsikring

Ved tilvalg af ulykkesforsikringsdækningen, er du dækket ved død, inviliditet og overfald.

B. Rejseliv

Når rejselivsdækning er tilvalgt , dækker forsikring automatisk sygdomsinvaliditet

C. Bagage

Når bagagedækningen er tilvalgt, dækker forsikringen automatisk bagageforsinkelse, rejsedokumenter, flyforsinkelse, forsinket hjemmerejse og selvrisiko ved leje af køretøj. Afbestillingsforsikring kan tilvælges mod en merpræmie.

D. Forsinket fremmøde

Ved forsinket fremmøde er du dækket i tilfælde hvor forsikrede skal indhente den planlagte rejserute

E. Privatansvar

Når privatansvarsdækningen er tilvalgt, dækker forsikringen automatisk personskade, tingskade, retshjælp og sikkerhedsstillelse. 

F. Kidnapning

I tilfælde af at forsikrede bliver kidnappet eller udsat for kapring, dækker forsikringen udgifter/honorar til en af forsikringstageren valgt og af Gouda godkendt, professionel rådgiver.