Yemen - optrapning af politisk uro og væbnede kampe

2. februar 2015

Republikken Yemen grænser op til Saudi Arabien og Oman. Her har igennem lang tid hersket uro og store spændinger imellem landets mange forskellige stammer og religiøse fraktioner.

Mulighed for behandling og evt. evakuering

Sundhedsvæsenet i Yemen lider under den ustabile situation og dårlige økonomi og moderne, vestlig standard kan derfor ikke forventes ligesom mangel på udstyr, medicin og kvalificeret medicinsk personale er udbredt.

Gouda Rejseforsikring har et verdensomspændende netværk af samarbejdspartnere at trække på i tilfælde af, at en forsikret skulle komme til skade eller blive alvorligt syg under ophold i Yemen.

Hvis en evakuering er mulig, vil den ske til det nærmest egnede behandlingssted eller den forsikredes hjemland. Vurderingen foretages ud fra den medicinske situation og de øvrige vilkår i Yemen på det givne tidspunkt.

Men da situationen i landet er ustabil og meget omskiftelig, kan det blive yderst udfordrende at få arrangeret overflytning til et egnet behandlingssted, da grænser kan blive lukket og internationale lufthavne kan lukke ned for flyvninger eller nægte specifikke fly landingstilladelse, ligesom vejene kan være ufremkommelige.

Det er derfor yderst vigtigt at man gør sig klart at man i høj grad må være selvhjulpen i tilfælde af at man vælger at forblive i Yemen på trods af Udenrigsministeriets anbefaling om at forlade landet. Og samtidig må man gøre sig klart, at livreddende behandling vil komme til at foregå under de lokale vilkår i første omgang.

Gouda Rejseforsikring vil til enhver tid gøre sit yderste for at assistere forsikrede, også i Yemen, men den aktuelle situation begrænser desværre mulighederne for assistance væsentligt.

Seneste udvikling

Senest (22.01.15) har urolighederne ført til at præsident Hadi er trådt tilbage, og den politiske situation i Yemen betragtes nu som yderst ustabil med risiko for optrapning af væbnede sammenstød og voldelige demonstrationer i hele landet, ligesom risikoen for terrorangreb imod vestlige interesser og kidnapning af vesterlændinge også vurderes at være højere end nogensinde.

Den politiske uro som nu er brudt ud i deciderede kampe, den dårlige økonomi, begrænsede infrastruktur og den øgede risiko for vesterlændinge gør Yemen til et yderst risikabelt rejsemål og vesterlændinge frarådes også pt indrejse i landet. Vælger man alligevel at rejse til Yemen imod alle givne råd, bør man være indstillet på, at situationen i landet er yderst omskiftelig og ustabil.

På nuværende tidspunkt er det svært at sige hvordan situationen kan bringes under kontrol og både den vestlige og den arabiske verden observerer derfor konflikterne på tæt hold.

Det danske udenrigsministerium fraråder alle rejser til Yemen og opfordrer danskere i Yemen til at forlade landet, da der er høj risiko for terrorangreb samt bortførelse af vestlige statsborgere samtidig med at risikoen for væbnede kampe er steget.

Baggrund for den aktuelle situation i Yemen

Siden et folkeligt oprør i 2011 og indsættelse som præsident i 2012 har Abdrabbuh Mansour Hadi forsøgt at samle landet og de mange modsatrettede interesser for således at føre Yemen frem imod en ny forfatning og demokrati.

Da både Houti’erne (shia muslimerne fra det nordlige Yemen), demokrati-forkæmperne, de sydlige stammer samt den store nabo, Saudi Arabien havde tillid til den nye præsident, var udgangspunktet godt. Men det annoncerede demokratiske valg i 2014 blev udskudt og de seneste begivenheder i Yemen viser desværre, at præsident Hadis kompromissøgende stil ikke var nok til at lægge landets mange indbyrdes stridigheder bag sig i en tid med økonomisk stagnation og deraf følgende stigende fattigdom.

Spændingerne imellem de nordligt placerede Houti’er og AQAP (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) er vokset idet begge forsøger at vinde større indflydelse. Terrorgruppen AQAP er den mest aktive af al-Qaedas afdelinger i forhold til at ramme vestlige mål, og det er da også AQAP, der har taget ansvaret for angrebet på Charlie Hebdo i Paris i starten af januar. Det menes at Iran støtter Houti militsen med bl.a. våben og samtidig har både Saudi Arabien og USA støttet Yemens siddende regering i forsøget på at skabe stabilitet i landet og at nedkæmpe AQAP.

Houti’erne underskrev i september 2014 en fredsaftale med Yemens regering og indtog sidenhen nøgleposter i regeringen. Efterfølgende har Houti’erne, forskellige stammer og AQAP ført væbnede kampe, både i Yemens hovedstad Sana’a og i andre dele af landet.