Håndtering af Ebola situationen i Vestafrika

29. august 2014

Håndtering af Ebola situationen i Vestafrika

Håndtering af Ebola situationen i VestafrikaGouda Rejseforsikring overvåger situationen i den vestafrikanske region tæt og vi holder vi os løbende opdateret på udviklingen af EVD tilfælde i de ramte områder og på eventuel spredning af sygdommen til andre områder.  

De af vores erhvervskunder (virksomheder), der har medarbejdere udsendt i de berørte områder dvs. områder med konstaterede tilfælde af EVD eller områder tæt på, bør kontakte Goudas netværksafdeling - Lisa Zorde på tlf. +45 33 15 60 60 / mail: liz@gouda.dk  –  for registrering af antal medarbejdere i respektive områder, så vi på forhånd kender omfanget og dermed hurtigere kan handle, hvis situationen kræver det.

Udsættes en forsikret for en højrisiko (utilsigtet) eksponering af EVD, skal der omgående søges læge, og Gouda Alarm skal straks kontaktes. Højrisiko eksponering kan f.eks. være et utilsigtet stik med en forurenet sprøjte.

Den formodede inkubationstid er sædvanligvis 4-10 dage, men den kan dog variere fra 2 til 21 dage.

Forsikrede med symptomer som feber, muskelsmerter, hovedpine, halssmerter, træthed, diarre, opkastninger og udslæt, vil blive vurderet af den lokale behandlende læge samt Goudas læge. Lægerne vil sammen anslå sandsynligheden for at patienten kan være smittet, ud fra aktiviteter forud for symptomernes opståen.

Der findes pt. ingen tilgængelig vaccine og den eneste mulige behandling er væsketerapi og blodtransfusion. Smittede personer vil normalt blive holdt i isolation.

Muligheder for evakuering

I forbindelse med vores assistancesager har Gouda ofte behov for at overflytte en syg eller tilskadekommen person fra et område eller land til et andet for at sikre, at patienten får den bedst mulige behandling. Derfor har vi effektive og gennemarbejdede procedurer på plads for aktivering af ambulancer, ambulancefly etc.

Det er dog desværre langt fra sikkert, at det vil være muligt at overflytte en person, der er smittet med eller har symptomer på EVD.  

Situationen i de berørte lande er meget kompleks og udvikler sig hele tiden. Det kan være problematisk at forlade opholdslandet og ikke mindst indrejse i et andet land, hvis patienten er smittet eller viser tegn herpå.

Vore normale procedurer for evakuering kan blive sat ud af kraft af mange udefrakommende faktorer, som for eksempel tilgængelighed af ambulancefly med det rette udstyr, modtagende hospitaler, piloter og landingstilladelser.

Desuden er vi forpligtet til at følge restriktioner og anbefalinger fra myndighederne i de berørte lande. Som eksempel kan nævnes, at Liberia har lukket de fleste grænseovergange og at der er oprettet karantæneområder i både Liberia, Sierra Leone og Guinea.

Realistisk set er det ikke muligt at garantere, at en evakuering kan arrangeres, men vi vil selvfølgelig gøre vores yderste for at få det til at ske.

Hvortil evakueres forsikrede?

Hvis en evakuering er mulig, vil den ske til det nærmest egnede behandlingssted eller den forsikredes hjemland. Vurderingen og beslutningen tages alt efter den medicinske situation, og de øvrige faktorer i opholds- samt hjemlandet. Såfremt patienten evakueres til sit hjemland træder det nationale beredskab i kraft. Bemærk at forsikredes frygt for smitte ikke udløser dækning for evakuering.

Nyttige links:

http://www.ssi.dk/Aktuelt/Temaer/Sygdomsudbrud/Ebolatema.aspx

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/haandtering-af-ebolavirus-sygdom

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

http://www.who.int/csr/don/archive/disease/ebola/en/