Årsrejseforsikring

Gælder i 1 år på alle ferierejser
Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned

Hvordan er du dækket? - Se dækningsoversigt

 

 

 brochure_grafik_aararejseforsikring.jpg

GOUDA ÅRSREJSEFORSIKRING
Download brochuren og læs mere om din Gouda Årsrejseforsikring.

  • Til dig der rejser flere gange om året
  • 24 timers alarmcentral - hele året rundt
  • Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie
  • Kan ikke benyttes hvis du skal arbejde/studere

 

Download "Gouda Årsrejseforsikring" brochure (pdf)

 

Køb din årsrejseforsikring

REJS TRYGT UD MED GOUDA ÅRSREJSEFORSIKRING
Med en Årsrejseforsikring er du dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds varighed. Rejser du flere gange om året, er Årsrejseforsikringen derfor et rigtig godt valg.

ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR 
Du kan vælge mellem tre dækninger – enkeltperson, husstand eller senior. Vælger du dækningen enkeltperson eller senior, er det forsikringstageren, der er dækket af Årsrejseforsikringen. Vælger du dækningen husstand, dækker rejseforsikringen forsikringstageren, dennes ægtefælle/sambo og hjemmeboende børn uanset deres alder. Egne medrejsende børn under 18 år er desuden dækket, uanset om de er en del af husstanden eller ej.

24 TIMERS ALARMCENTRAL OG LÆGEVAGT
Gouda Årsrejseforsikring giver dig adgang til vores alarmcentral, som altid står klar til at hjælpe dig.
Vi sidder klar 24 timer i døgnet, så du kan få hjælp når som helst. Vi har også speciallæger tilknyttet inden for en række områder, eksempelvis børnelæge og tropelæge, så du kan få klare og præcise svar på dine spørgsmål og få den rigtige behandling. Med en Årsrejseforsikring fra Gouda behøver du altså ikke rejse i uvished, men kan få svar på dine spørgsmål døgnet rundt.

SYGE-HJEMTRANSPORT HVIS UHELDET ER UDE
Hjemtransport er en meget vigtig del af rejseforsikringen, da det kan blive rigtig dyrt at skulle flyves hjem med ambulancefly. Er I ude og rejse både forældre og børn, er det også rart at kunne følges ad, hvis uheldet er ude. Med en Gouda Årsrejseforsikring er I dækket for hjemtransport med en ubegrænset dækningssum. Det betyder, at I kan blive fløjet hjem, ligegyldigt hvor i verden I befinder jer, og vi dækker også så I kan følges hjem hele husstanden og hele vejen til Danmark

SKAL DU ARBEJDE ELLER STUDERE PÅ REJSEN?
Årsrejseforsikringen dækker dig ikke på rejser, hvor formålet er at arbejde eller studere.
Du er udelukkende dækket på rene ferierejser.

DÆKNINGSOMRÅDER
Du kan vælge mellem 3 forskellige geografiske dækningsområder på din Gouda Årsrejseforsikring: EU/EØS, Udvidet Europa eller Verden.

FULDT FORSIKRET – TILPASNING EFTER DIT BEHOV
En rejseforsikring fra Gouda er som udgangspunkt en totalforsikring. På årsrejseforsikringen har du derudover mulighed for at tilkøbe dækninger – alt efter dine behov.

Du kan tilkøbe:
• Personlige ejendele
• Skitillæg
• Ulykke 
• Afbestillingsforsikring

VED REJSER I EU/EØS
Hvis du skal på ferierejse i EU og EØS-lande i under en måned, er sygdomsbehandling dækket af den offentlige rejsesygesikring. Imidlertid er hjemtransport og transport til behandlingssted ikke dækket. Vil du dækkes for hjemtransport, skal du derfor købe en rejseforsikring.

Rejser du på ferie i EU og EØS-lande i længere tid end en måned, dækker den offentlige rejsesygesikring kun den første måned. Det er derfor afgørende, at du har en rejseforsikring.

Skal du arbejde eller studere i EU og EØS-landene, dækker den offentlige rejsesygesikring slet ikke. Dette gælder også, selvom arbejdet eller studiet blot indgår som en del af en ferierejse.

VED REJSER UDEN FOR EU OG EØS-LANDE
Rejser du uden for EU og EØS-lande uanset varighed, er du ikke dækket af den offentlige rejsesygesikring. Her er du derfor ekstra afhængig af din rejseforsikring, uanset om det gælder et enkelt lægebesøg eller en kompliceret operation.

HVAD DÆKKER DEN OFFENTLIGE REJSESYGESIKRING?
Den 1. januar 2008 trådte der nye regler i kraft for den offentlige rejsesygesikring. Du skal derfor være opmærksom på, at du vælger det korrekte geografiske dækningsområde for netop din rejse.

Det gule sundhedskort dækker akut sygdom/tilskadekomst og hospitalsophold, men ikke hjemtransport. Det har vi naturligvis taget højde for, og med en Gouda rejseforsikring er du sikret hjemtransport fra din feriedestination.

Det geografiske dækningsområde for det gule sundhedskort er begrænset til EU og EØS-landene. Det gule sundhedskort dækker i følgende lande:
Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanaløerne, Kanariske Øer, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig.

I de lande, som pr. 1. januar 2008 ikke er dækket, er det HELE den offentlige dækning, der er bortfaldet. Der er hverken dækning for sygdom eller hjemtransport i disse lande. Det gælder følgende lande:
Albanien, Algeriet, Bosnien-Herzegovina, Egypten, Gaza, Hviderusland, Israel, Jordan, Kosovo, Libanon, Libyen, Makedonien, Marokko, Moldova, Montenegro, Palæstina, Rusland (indtil Ural), Serbien, Syrien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine og Vestbredden.

Her anbefaler vi, at du køber en rejseforsikring med dækningsområdet "Udvidet Europa".

DET BLÅ EU-SUNDHEDSKORT
Med det blå EU-sundhedskort har du adgang til læge og tandlægehjælp samt behandling på offentlige sygehuse i alle EU- og EØS-lande. Behandlingen vil dog typisk forudsætte en egenbetaling, som du selv skal lægge ud, men kan få refunderet efter hjemkomst. Du er IKKE dækket for hjemtransport og transport til behandlingssted med det blå kort - derfor er det vigtigt, at du forsikrer dig med en rejseforsikring. Læs mere om det blå sundhedskort på www.borger.dk

ER DU FYLDT 70 ÅR PÅ AFREJSETIDSPUNKTET?
Hvis du rejser uden for EU/EØS, er det en forudsætning for dækning, at du har fået godkendt en helbredserklæring. Du skal derfor udfylde en helbredserklæring, og indsende den til Gouda. Din forsikring er først gældende, når den er godkendt af Gouda. Rejser du flere gange om året, skal du være opmærksom på, at du skal søge forhåndsgodkendelse hver gang, du rejser.

HAR DU EN KRONISK ELLER EKSISTERENDE LIDELSE/SYGDOM?
Har du en kronisk eller eksisterende lidelse/sygdom, der ikke er stabil, kan det være hensigtsmæssigt at søge om forhåndsgodkendelse for at få afklaret om du vil være dækket for lidelsen eller følger af denne.

Hvis du ikke søger, vil en eventuel sag blive afgjort iht. til de gældende betingelser. Det kan betyde, at du muligvis ikke vil være dækket for lidelsen eller følger af lidelsen.

Rejser i EU/EØS-landene af under 1 måneds varighed
Hvis du skal på ferie i EU/EØS-landene i mindre end en måned, skal du ikke søge forhåndsgodkendelse hos Gouda. I den situation er det den offentlige rejsesygesikring, du skal søge hos. Når du er dækket/godkendt at den offentlige rejsesygesikring, vil der ikke være behov for en forhåndsgodkendelse hos Gouda Rejseforsikring.

Rejser uden for EU/EØS-landene og rejser i EU/EØS-landene i over 1 måned eller EU/EØS når du skal arbejde eller studere
Du kan søge forhåndsgodkendelse hos Gouda Rejseforsikring, hvis du rejser uden for EU/EØS landene, hvis du rejser i EU/EØS-landene i over 1 måned eller hvis du skal arbejde eller studere i et EU/EØS land.

Læs mere om, hvordan du søger om forhåndsgodkendelse nedenfor.

Spørgsmål du skal stille dig selv INDEN du søger forhåndsgodkendelse:

Har du inden for de sidste 2 måneder op til afrejsen (6 måneder for rejser over en måned)

1. Været indlagt?
2. Været til læge uden for almindelig kontrol?
3. Fået ordineret en ændring af din medicin? (Fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse medicin)
4. Eller er du skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling?

Kan du svare ja til et eller flere af ovenstående spørgsmål, bør du søge forhåndsgodkendelse. Såfremt din kroniske eller eksisterende lidelse ikke har givet anledning til at svare ja til et af ovenstående spørgsmål, behøver du ikke søge forhåndsgodkendelse.

Når du søger om forhåndsgodkendelse, vil du modtage et skriftligt svar, som kan være:

1. En ubetinget forhåndsgodkendelse
2. En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold (undtagelser af dækning for visse lidelser)
3. Et afslag.

Det betyder, at der skelnes mellem en fuld dækning uden forbehold, en dækning med forbehold for din kroniske lidelse, eller at vi ikke kan dække dig. I visse tilfælde har vi behov for yderligere oplysninger, og du vil modtage et brev fra os vedrørende dette.

Du skal henvende dig til Gouda for at få tilsendt en blanket til forhåndsgodkendelse. Kontakt Gouda salgsafdeling på gouda@gouda.dk eller tlf.: 88 20 88 20. Det koster 200 kr. at få behandlet en ansøgning om forhåndsgodkendelse, dog 300 kr. ved hastebehandling. Du kan normalt forvente svar inden for 5 arbejdsdage, fra vi har modtaget din ansøgning og betaling.

DÆKNINGSOVERSIGT
Med din Årsrejseforsikring kan du rejse trygt ud i verden. Sådan er du dækket, hvis uheldet er ude:

 

 

 DÆKNING FORSIKRINGSSUMMER
ASYGDOM OG HJEMTRANSPORT
Lægebehandling/hospitalsindlæggelse
 
 
Ubegrænset
 
BHJEMTRANSPORT Ubegrænset
CHJÆLP PÅ STEDET – 24 TIMERS LÆGEVAGT
Døgnåben lægevagt
 
Døgnet rundt
DTANDLÆGEBEHANDLING OG
FYSIOTERAPI M.M.

Fysioterapi m.m.
Tandlægebehandling
 

15.000
3.000
EPERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp
Evakuering
Eftersøgning og redning
 
Ubegrænset
50.000
100.000
FLÆGELIG FEJLBEHANDLING  1.000.000
GPRIVATANSVAR
Personskade
Tingskade
 
10.000.000
5.000.000
HRETSHJÆLP I UDLANDET 100.000
IHJEMKALDELSE
Rejseudgifter
 
Ubegrænset
JTILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE 2 personer
KFORSINKET FREMMØDE
Rejse- og opholdsudgifter
 
Ubegrænset
LFERIEBOLIGSIKRING 20.000
 
MSELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ 10.000
NERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSEN 25.000
OHJEMTRANSPORT AF EGEN BIL Ubegrænset
PREJSEDOKUMENTER
Genanskaffelse og transport
 2.500
QBAGAGEFORSINKELSE
Bagageforsinkelse pr. døgn/totalt
 1.000/3.000
RFERIEKOMPENSATION
Økonomisk erstatning
 
Ubegrænset
SFORSINKET HJEMREJSE 2.500 dog maks
500/døgn
TPERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan tilkøbes)
Tyveri m.v.

Dækning af selvrisiko på indboforsikring
 
maks 10.000 pr. pers./år
maks 25.000 pr. fam./år
3.000
UULYKKE (kan tilkøbes)
Ved invaliditet
Ved død
Ved tandskade
Ved overfald
 
200.000
100.000
10.000
200.000
V  AFBESTILLING (kan tilkøbes) 10.000 pr. person pr. forsikringsår /
30.000 ved verdensdækning 

 


FÆLLESBETINGELSER
Ud over de betingelser, der gør sig gældende for de enkelte dækninger, bør du også være opmærksom på vores fællesbetingelser. I fællesbetingelserne står generelle forudsætninger for vores dækninger, og de kan læses i forsikringsbetingelserne nr. 814.

A. SYGDOM
Gouda dækker, hvis du under rejsen får behov for lægebehandling, medicin (herunder fremskaffelse af hiv-screenet blod), hospitalsophold, ambulancetransport m.v. For rejser i Europa træder dækning for sygdom i kraft, når din dækning under det gule sygesikringsbevis ophører. Skader opstået som følge af udøvelse af professionel sport er ikke dækket. Endelig gælder særlige regler for eksisterende sygdomme.

B. HJEMTRANSPORT
Gouda dækker, hvis det under rejsen skønnes nødvendigt at hjemtransportere dig til Danmark. Er der mindst 31 dage tilbage af rejsen og forsikringsperioden, dækker forsikringen endvidere returrejse.

C. 24 TIMERS LÆGEVAGT
Du har adgang til lægevagt 24 timer i døgnet, hvor du kan få råd og vejledning om lægebehandling og medicin.

D. TANDLÆGEBEHANDLING OG FYSIOTERAPI M.M.
Gouda dækker tandlægebehandling i tilfælde af akut opstået tandpine samt lægeordineret behandling hos offentlig registreret fysioterapeut, kiropraktor eller anden ikke-lægelig behandler.

E. PERSONLIG SIKKERHED
Krisehjælp sikrer dig, at der også bliver taget vare på de traumer, der kan opstå i forbindelse med ulykkestilfælde, terrorhandlinger, krig/krigslignende handlinger, gidseltagninger eller naturkatastrofer. Forsikringen dækker krisepsykologisk behandling på stedet. Bliver du under din rejse udsat for terrorhandlinger, gidseltagning eller ufrivillig involvering i krigshandlinger, dækker Gouda også (et begrænset antal) psykologbehandlinger efter hjemkomst til Danmark. Endelig giver Goudas krisemedarbejdere telefonisk støtte til dine pårørende.

Evakuering sikrer dig, at du kan komme væk fra et land/område, hvis Udenrigsministeriet pga. krig/krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller terroraktioner eller Statens Seruminstitut pga. en livstruende epidemi anbefaler evakuering. Gouda iværksætter på egen hånd eller sammen med Udenrigsministeriet evakueringen og betaler udgifter hertil.

Eftersøgning og redning sikrer dig, hvis du på din rejse bliver meldt savnet. Flere lande kræver i dag betaling for eftersøgninger, og derfor har Gouda i samarbejde med Udenrigsministeriet udarbejdet en dækning, der betyder, at Gouda iværksætter og betaler for eftersøgning og redning, hvis det er nødvendigt. Gouda vil – hvor det er hensigtsmæssigt – samarbejde med Udenrigsministeriet og dets internationale netværk.

F. LÆGELIG FEJLBEHANDLING
Gouda dækker varige mén som følge af fejl i forbindelse med en hospitalsbehandling i udlandet, der er dækket af Gouda eller den offentlige rejsesygesikring.

G. PRIVATANSVAR
Forsikringen dækker, hvis du under rejsen forvolder skade på tredjemand eller dennes ting, og du bliver kendt erstatningsansvarlig for dette. Bemærk, at der er selvrisiko på dele af denne dækning.

H. RETSHJÆLP I UDLANDET
Bliver du under rejsen involveret i en retssag eller tilbageholdt i udlandet, dækker vi dine omkostninger.

I. HJEMKALDELSE
Gouda dækker dine rejseomkostninger, hvis du f.eks. på grund af akut alvorlig opstået sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie (bedsteforældre, forældre, børn, børnebørn, søskende – inklusive visse paprelationer) er nødt til at rejse hjem før tid.

J. TILKALDELSE OG SYGELEDSAGELSE
Forsikringen dækker rejse- og opholdsudgifter, hvis du på grund af akut sygdom eller tilskadekomst ønsker pårørende tilkaldt og/eller ønsker, at rejseledsagere bliver hos dig under dit hospitalsophold.

K. FORSINKET FREMMØDE
Hvis du uforskyldt og uforudseligt kommer for sent til et offentligt transportmiddel, dækker Gouda dine ekstra rejseudgifter.

L. FERIEBOLIGSIKRING
Bliver din feriebolig ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe, hjælper Gouda dig med at finde en tilsvarende feriebolig og betaler dine ekstra lejeudgifter.

M. SELVRISIKO VED LEJE AF MOTORKØRETØJ
Har du lejet et motorkøretøj i udlandet med kaskoforsikring, dækker Gouda din selvrisiko ved en skade, der er omfattet af kaskoforsikringen.

N. ERSTATNINGSBIL INDEN AFREJSEN
Bliver din egen bil udsat for en kaskoskade, der betyder, at den planlagte bilferie ikke kan påbegyndes, hjælper Gouda dig med leje af erstatningsbil og dækker dine ekstraudgifter.

O. HJEMTRANSPORT AF EGEN BIL
Er det ikke muligt at køre hjem i din egen bil, som følge af at du og samtlige medrejsende passagerer får afbrudt jeres rejse, dækker Gouda hjemtransport af din bil.

P. REJSEDOKUMENTER
Hvis dine rejsedokumenter, f.eks. pas, kreditkort eller flybilletter, bliver stjålet under rejsen, dækker Gouda nødvendige udgifter til genanskaffelse.

Q. BAGAGEFORSINKELSE
Ankommer bagagen mere end fem timer forsinket, giver dækningen ret til erstatningskøb eller erstatningsleje.

R. FERIEKOMPENSATION
Gouda dækker feriekompensation på rejser af under en måneds varighed. Gouda udbetaler økonomisk kompensation, hvis forsikrede hjemkaldes, hospitalsindlægges eller hjemtransporteres. Rejser I en familie sammen (forældre og børn under 24), får hele familien økonomisk kompensation – hvis alle har tegnet dækning for feriekompensation.
Gouda dækker desuden, hvis forsikrede pga. sygdom eller tilskadekomst ikke kan gennemføre den planlagte hovedaktivitet på rejsen. I så fald udbetales kompensation til den skadelidte.

S. FORSINKET HJEMREJSE
Bliver din hjemrejse til Danmark forsinket mere end 5 timer, skal du fremsende dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet samt original dokumentation for dine rimelige og nødvendige ekstraudgifter til hotelophold og fortæring.

T. PERSONLIGE EJENDELE/BAGAGE (kan tilkøbes)
Gouda yder erstatning, hvis du får stjålet eller beskadiget personlige ejendele, samt hvis din bagage bliver beskadiget eller bortkommer som indskrevet bagage. Én enkelt genstand dækkes maks. med 50 % af forsikringssummen. Hvis værdien af en genstand overstiger 50 %, vil den fulde værdi altså ikke blive refunderet. Forsikringen dækker ligeledes selvrisiko på din indboforsikring. 

U. ULYKKE (kan tilkøbes)
Bliver du under rejsen udsat for en ulykke eller et overfald, der medfører en méngrad på minimum 15 %, er du sikret en økonomisk kompensation. Der ydes ikke erstatning for ulykker opstået under nogen former for skiløb.

V. AFBESTILLING (kan tilkøbes)
Gouda yder erstatning, hvis du bliver nødt til at afbestille din ferie inden afrejse fx på grund af sygdom. Med afbestillingsforsikringen har du også mulighed for at udskyde din rejse i stedet for at aflyse den.
 

NB! FORSIKRINGSBETINGELSERNE LIGGER TIL GRUND
Dette er en kortfattet, vejledende beskrivelse af forsikringens dækningsomfang. I tilfælde af skade lægges forsikringsbetingelser nr. 814 til grund. Du finder link til policebetingelserne på din police, og du kan læse eller downloade dem her.

Køb din årsrejseforsikring

Kontakt Gouda

+45 88 20 88 20

gouda@gouda.dk

Se travlhedsbarometer

Tilmeld nyhedsbrev

Forsikringskort


Print forsikringskort

Er du over 70 år?

Husk at indsende en helbredserklæring, inden du rejser.
Download

Har du en kronisk eller eksisterende sygdom?

Læs mere

Hjemmesiden bruger cookies


Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold.
Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her.